Møbelstofklassifikation - Møbelstof

Charlotte Fischer

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 35.

Møbelklassifikation

Møbelstofklassifikation - Møbelstof

Det rigtige valg af møbelstof
Hvis møbelstoffer slides hurtigere, bliver mere tilsmudset og er vanskeligere at renholde end forventet, så har man valgt forkert møbelstof. Det kan skabe irritation og skuffelse hos brugerne, medføre spild af materialer og arbejdskraft med deraf følgende store økonomiske tab.

Dette har været problemer, som møbelstofleverandører, møbelfabrikanter, storindkøbere både i den offentlige og i den private sektor har kendt særdeles godt. Det rent praktiske kendskab til påvirkningerne på møbelstoffet fra møbelkonstruktionen, brugsstedet og brugsintensiteten har ganske enkelt været for begrænset.

Det har ofte vist sig, at enten har stoffet haft utilstrækkelige egenskaber, eller også har man valgt stof med alt for gode egenskaber. Det har været spild under alle omstændigheder.

Udstyr til undersøgelse af tilsmudsningstendensErfaringerne viser, at de faktorer, der har størst betydning for et møbelstof er:

 • Tilsmudsning og muligheder for renholdelse
 • Ændring af udseende og gennemslidning.

Desuden

 • Falmning
 • Lodden og “nulret” stofoverflade
 • Skridning ved sømme.

Systemet er et vurderingssystem, der er baseret på prøvning, så møbelstofferne kan klassificeres ud fra polstringstypen og ud fra møblets anvendelsesområde.

Systemet fungerer på følgende måde
De indsendte prøver bliver testet med henblik på følgende anvendelser:

Private hjem

 • Rum med lille brugsintensitet
 • Rum med normal brugsintensitet.

Offentligt miljø og kontorer

 • Hotelværelser, mødelokaler med lille brugsintensitet, patientstuer
 • Opholdsrum på hospital/plejehjem, selskabslokaler, kollegieværelser
 • Kontorer, personalerum, møde- og foredragslokaler, restauranter, kantiner, biografer, teatre
 • Tog, busser, rutebåde, hotelfoyerer, afgangshaller, cafeterier, skoler, børne-/ungdomsinstitutioner

Prøverne bliver desuden vurderet ud fra, om de kan bruges på en hård eller blød polstring.
Ofte har et møbel forskellig polstring i ryg, sæde og armlæn. Det er møblets hårdeste polstring, der er bestemmende.

Laboratorieundersøgelserne vil kun omfatte de egenskaber, der er relevante for stoffet/møblet.

Brændbarhed
Teknologisk Institut, Tekstil er akkrediteret til at udføre prøvninger af brændbarhed for både møbelstoffer, læder og polstermaterialer, eksempelvis med henblik på eksport til Skandinavien, Storbritannien og USA.

Hvordan kan systemet hjælpe?
Fordelene er iøjnefaldende: Man vil med væsentlig større sikkerhed kunne vælge egnede møbelstoffer, hvorved:

 • Reklamationer minimeres
 • Forventninger til brugstid indfries
 • Spild af materialer og arbejdskraft undgås
 • Omkostninger reduceres
 • Konkurrenceevnen forbedres

Hvordan får man undersøgt sine møbelstoffer?
Har De spørgsmål om valg af møbelstof eller prøvning af møbelstoffer, er De velkommen til at kontakte os på telefon 72 20 21 21 eller på textile@teknologisk.dk. Så kan vi fortælle Dem, hvilke undersøgelser, der er behov for, hvor hurtigt det kan gøres og hvad det vil koste.