Ny app skal hjælpe bygningsejere med vedligehold

Berit  Lindegaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 14.

Vedligehold af bygninger

Ny app skal hjælpe bygningsejere med vedligehold

Fremover skal vedligehold, af især den ældre bygningsmasse, være nemmere. Teknologisk Institut arbejder på at udvikle en ny app, som bliver et nemt tilgængeligt værktøj, der indeholder beskrivende vejledninger til både bygningsejere og fagfolk.

Som bygningsejer kan det være vanskeligt at vurdere tilstanden på et vindue, en overflade eller en trappeopgang. Formålet med den nye app er at udvikle en guide, som kan hjælpe bygningsejere, som har begrænset teknisk indsigt, til bedre at vurdere, hvilken vedligeholdelse der bør udføres. Appen er en mobil overbygning til det veletablerede beskrivelsesværktøj, Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) og forventningen er, at den nemme adgang via telefonen vil gøre det enklere at foretage vurderingerne af vedligeholdelsesbehovet på stedet.

Faglig leder på Teknologisk Institut, Berit Lindegaard, står i spidsen for projektet, som er medfinansieret af Grundejernes Investeringsfond (GI).

"I appen tager vi udgangspunkt i den ældre bygningsmasse, hvor der er særlige vedligeholdelsesmæssige udfordringer. Det gælder fx overfladebehandling, ældre trævinduer -  både koblede og med termoruder, trapperum, lakerede og malede træflader i øvrigt som fx håndlister og balustre", forklarer Berit Lindegaard.

Vigtig opgradering til bygningsejerne
Den nye app vil tilføre yderligere værdi til det eksisterende værktøj MBK, i form af beskrivende vejledninger. Appen er især målrettet ejerne af de ældre ejendomme centralt i storbyer som København, Odense og Aarhus, som har særlige problemstillinger med vedligeholdelse af vinduer, trappeopgange, malede og lakerede overflader af specielt vedligeholdelseskrævende områder samt gulve, som i dag ikke er inkluderet i MBK-værktøjet. Netop opgraderingen med de nye tilføjelser samt det mobile perspektiv, ser Berit Lindegaard som en væsentlig parameter for projektet.

"Ved at gøre informationerne mobilt tilgængelige og mere visuelle håber vi på at opnå en mere kvalificeret vurdering af vedligeholdelsesbehovene. Et af de områder vi udbygger i appen er vinduer, hvor der er et særligt behov. Her vil der blive udarbejdet en vejledning i vurdering af tilstanden herunder trænedbrydning og behov for vedligeholdelse", siger Berit Lindegaard.

Det eksisterende værktøj, MBK, tager udgangspunkt i, at brugeren (de professionelle) kender til de tekniske termer, som beskriver en malet overflade, fx om malingen har vedhæftning, er afskallende eller lignende. De professionelle vil stadig kunne anvende appen, men opgraderingen vil især være gavnlig for brugere, som ikke har særlig byggeteknisk viden.

"Vores vurdering er, at en guide som indgang til MBK vil være en styrkelse af bygningsejerne, som nu får mulighed for at få dannet en korrekt beskrivelse af det forestående vedligeholdelsesarbejde. En sådan beskrivelse vil være et godt forhandlingsgrundlag, da det vil signalere, at bygningsejeren ved, hvad udfordringerne er, og at det ikke kun er op til den udførende, hvad der skal ske. Desuden vil værktøjet forhåbentligt medvirke til, at bygningsejerne nemmere og tidligere kan identificere overflader, som trænger til vedligeholdelse. Sker dette på det rigtige tidspunkt, er der mange penge at spare for netop bygningsejerne", understreger Berit Lindegaard.

Vil du vide mere? Kontakt:
Projektleder, Berit Lindegaard, tlf.: 72 20 23 14, e-mail: bkv@teknologisk.dk

Om projektet:
Projektets målsætning er at udvikle et web-baseret mobilt værktøj til hjælp ved renovering og fornyelse af den ældre boligmasse. Der udvikles og implementeres en guide som indgang til MBK, som er tilgængelig på tablet eller smartphone i form af en App. Det væsentligste succeskriterie er, at værktøjet bliver anvendt i praksis ikke bare af bygningsejerne, men også af øvrige interessenter i målgruppen, og specielt at uddannelsesinstitutionerne anvender det i deres undervisning. Projektets resultater vil være til gavn for såvel udlejere som lejere, der vil opnå en bedre vurdering af vedligeholdelsesbehov i rette tid. Appen forventes at være klar medio 2018. Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, GI.