Nye betongulve - gamle kendte fejl

Tommy B. Jacobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 71.

Nye betongulve - gamle kendte fejl

Artikel af Tommy B. Jacobsen, Teknologisk Institut
Publiceret i BYG-TEK den 23. august 2006

Nye typer og metoder er et supplement - ikke et vidundermiddel

Jutning af SCC-betongulv
Jutning af SCC betongulv

Tiderne skifter og nye metoder, materiel og betontyper kommer til. Sådan er det også, når det drejer sig om udførelse af betongulve inden for bolig-, institutions- og industribyggeriet.

Fordelene er mange, men der er også ulemper – man kan stadig ikke både blæse og have mel i munden samtidig, selv i år 2006.

Brugen af nye betoner og nye metoder
Nye betontyper til gulve, som f.eks. SCC-betoner (selvkompakterende betoner), der ikke skal komprimeres, men blot fordeles med en såkaldt jutter (en stang med et plastrør på) er ”in” lige nu og vil efter al sandsynlighed være det i mange år fremover. Det er ikke mange år siden, den store revolution på gulvområdet var de såkaldte trykluftvibratorer, dvs. en gittermast-lignende type vibrator, som kunne spænde over meget store spænd, således at gulve kunne støbes med en bredde på op til 30 meter.

Brugen af de nye betoner og metoder, der gør det lettere at støbe gulvene, er ikke altid ensbetydende med, at det ønskede resultat opnås og bygherrens forventninger bliver opfyldt.

En sleben SCC betonoverflade vil fremtstå med små huller, og den kan ikke sidestilles med en glittet overflade.
En sleben SCC betonoverflade vil fremstå med små huller, og den kan ikke sidestilles med en glittet overflade

Gamle kendte fejl
Ofte er det er de gamle kendte fejl, som fører til et utilfredsstillende resultat. Problemer med glitteprocessen er der stadig, hvor f.eks. overglitning og for tidlig glitning fører til afskalning af overfladen. Manglende afdækning og/eller for sen afdækning af betonen fører stadig til udtørringssvind med revner i gulvet til følge. Mangelfuld eller ingen svumning fører stadig til dårlig vedhæftning mellem underlag og slidlag. For store feltstørrelser fører stadig til vilkårlige revner i gulvet, ligesom opkrumning af pladekanter stadig forekommer i uarmerede betongulve.

Hvorfor er det de gamle kendte fejl, der fører an i de fejlbelagte gulve? Et bud kunne være, at al fokus bliver lagt på det nye, smarte og lette, så den gamle lærdom glemmes.

De nye betontyper og -metoder skal opfattes som et supplement til de eksisterende og ikke som et nyt vidundermiddel.

Overglitning og fortidlig glitning fører til afskalning af overfladen
Overglitning og for tidlig glitning fører til afskalning af overfladen

Brug for en oplysningskampagne
Der er derfor brug for en oplysningskampagne, når nye betontyper og -materiel sendes på markedet af leverandører og producenter. Men entreprenører og rådgivere har også et ansvar for at være opdateret med den nyeste viden. De skal spørge ind til, hvad konsekvensen af den valgte beton bliver for valg af udstyr, type af afdækning, tid til glitning, glitning kontra slibning osv. 

Det kan dog være svært at få svar på alle spørgsmål, da betonerne af konkurrencehensyn ofte sendes på markedet inden alle parametre er fastlagt. Man kan sige, at den videre udvikling sker in-situ.

Manglende opfyldelse af bygherrens forventninger
Udover direkte fejl opstår der ofte uoverensstemmelser mellem bygherre/rådgivere og entreprenører i forbindelse med udførelse af SCC-betongulve på grund af mangelfuld information om det færdige resultat.

Entreprenøren skal derfor eksempelvis informere bygherren om, at:

  • en sleben SCC-betonoverflade vil fremstå med små huller
  • en sleben overflade ikke kan sidestilles med en glittet overflade
  • strenge planhedskrav ikke vil kunne forventes overholdt - SCC-betonen er ikke selvnivellerende.
  • tidlig afdækning med plast vil kunne give en ujævn overflade
  • påføring af curingmembran ofte vil give farveforskelle på gulvoverfladen
  • der ved underlag af SCC-beton vil være risiko for pinholes i afretningslag og belægninger.