Nyt netværk samler kræfterne inden for miljø- og klimateknologier

Sheena Ricafranca Rasmussen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 84.

Fieldemission

Nyt netværk samler kræfterne inden for miljø- og klimateknologier

Det nystartede netværk Field Emission Network er Danmarks nye netværk for vidensdeling og udvikling af miljø- og klimateknologier. 


Netværket, der er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Teknologisk Institut og støttet af GUDP, har som mål at styrke indsatsen for at bringe nye miljø- og klimateknologier hurtigere på markedet gennem anerkendte tests og dokumentation af effekter på miljø og klima.

– Regeringen har sat ambitiøse mål på klimaets vegne, og i Field Emission Network vil vi gerne være med til at løfte den udfordring, siger projektleder for netværket Ann Britt Værge, forretningsleder i Teknologisk Institut.  

Et af regeringens mål er, at udledningen af drivhusgasser skal være reduceret med 70 % i 2030, sammenlignet med udledningen i 1990. 

– Dette skal vi gøre uden at flytte udfordringerne til andre steder i miljøet. Vi vil bruge en holistisk tilgang, hvor vi ser på emission fra landbrugsjorden i sin kontekst, siger Ann Britt Værge videre. 

Fokusområderne i netværket vil være drivhusgasemission, ammoniakemission, udvaskning af nitrat, og kulstoflagring.

I netværket vil der blive arrangeret faglige arrangementer så som årlige symposier, workshop, markvandringer, faglige debatter mm., hvor medlemmerne kan komme med input, videndele og diskutere muligheder og udfordringer. 

– Målet er i høj grad, at vi får nogle fælles standarder og retningslinjer. I dag findes der ingen fælles model for test og verificering af eksisterende og nye teknologier. Det er blandt andet et af de områder, hvor Field Emission Network vil fokusere, siger Ann Britt Værge.  

Netværket henvender sig til virksomheder i agro-industrien, vidensinstitutioner og branche- og interesseorganisationer, der ønsker at være tæt på og at holde sig opdateret med den nyeste viden om måleteknologier og afprøvning af nye teknologier.

Netværket vil bestå af en række kernepartnere og en medlemskreds, der tæller både mindre og større virksomheder.  

Lige nu optager netværket nye medlemmer, så er I også ambitiøse på klimaets vegne og nysgerrige på mulighederne i netværket, så kontakt Teknologisk Institut eller læs mere på www.fieldemissionnetwork.com