Nyudviklede betonrør og betonbrønde testes nu i fuldskala i aggressivt spildevandsmiljø

Christine Vodsgaard Larsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 49.

Nyudviklede betonrør og betonbrønde testes nu i fuldskala i aggressivt spildevandsmiljø

Nyudviklede betonrør og betonbrønde testes nu i fuldskala i aggressivt spildevandsmiljø

2 min.

Svovlbrintekorrosion i kloaknettet er et alvorligt problem, særligt for forsyningsselskaberne. Centralisering af rensning af spildevand øger svovlbrintekoncentrationen i spildevandsledningerne. Nyudviklede spildevandsrør og brønde i beton med øget modstandsdygtighed overfor svovlbrintekorrosion testes nu i fuldskala.

Nyudviklede spildevandsrør og brønde er klar til at vise, at de har øget holdbarhed i aggressive spildevandsmiljøer med høje koncentrationer af svovlbrinte. I alt vil ca. 900 meter rør fordelt over 4 rørstrækninger og 18 brønde blive etableret som forsøg i Aalborg-, Jammerbugt-, Fredericia-, Hedensted- og Esbjerg Kommuner.

Fra syretests til fuldskalatests

De nye rør og brønde er udviklet i et projektsamarbejde mellem Teknologisk Institut, RC Beton A/S samt en række forsyningsselskaber. Projektpartnerne har videreudviklet materialesammensætninger og optimeret produktionsbetingelser for udvalgte rør- og brøndtyper og er nu klar til at teste resultatet i fuldskala.

Katja Udbye Christensen fra Teknologisk Institut er projektleder og hun glæder sig til at se resultatet af projektgruppens anstrengelser udfolde sig i deres rette miljø.

- Etableringen af fuldskalaforsøgsstrækningerne på i alt ca. 900 meter samt de 18 brønde er kulminationen på vores projekt. Siden 2016 har vi arbejdet intenst med produktoptimering i vores laboratorium, hvor vi bl.a. har udført syretests til simulering af det aggressive miljø der findes i nogle spildevandsrør og efterfølgende undersøgt, hvordan de forskellige betonsammensætningers mikrostruktur er påvirket” udtaler Katja Udbye Christensen.


Nødvendig løsning på velkendt udfordring

Det er en kendt udfordring, at aggressive miljøer i nogle rørstrækninger kan forårsage korrosion af betonrør og -brønde i afløbssystemer og udfordringen bliver opfattet som meget væsentlig af flere af landets forsyningsselskaber.

For både Katja Udbye Christensen og resten af projektteamet er der ingen tvivl om, at projektet er vigtigt, hvis det skal lykkes at løse de udfordringer som forsyningsselskaberne står overfor. Med i projektet er Olav Bennike, Civilingeniør hos Aalborg Kloak A/S, og han understreger behovet for, at der findes en løsning på den alvorlige nedbrydning af betonrørene.

Vi er nødt til at få løst problemerne med svovlbrintekorrosion i kloaknettet. Det er et alvorligt problem, som reducerer rørenes levetid betragteligt. Et problem som kun bliver større, som følge af det øgede pres på spildevandsledninger forårsaget af en øget centralisering af rensning af spildevand, samt separering af kloaknettet”, siger Olav Bennike fra Aalborg Kloak A/S.

Nedgravningsarbejdet blev sat i gang i efteråret 2018 og alle forsøgsstrækninger og brønde var færdigetableret i foråret 2019. Der er desuden udarbejdet en monitoreringsplan for forsøgsstrækningerne for de kommende år, for at sikre, at rør og brøndes tilstand løbende bliver både fulgt og dokumenteret.

Om projektet

Projektet ”Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer II” er bevilliget under MUDP. Projektet startede i november 2016 og blev afsluttet i september 2019. Projektet bygger videre på erfaringerne fra et tidligere forsknings- og udviklingsprojekt, gennemført i 2012-2015, hvor i alt fire teknologier til forbedret modstandsdygtighed overfor svovlbrintepåvirkning blev afprøvet. En af teknologierne var kalkstenstilslag som delvis erstatning for traditionelle danske tilslagsmaterialer til beton. Teknologien viste særligt lovende resultater ved eksponering af beton for svovlsyreopløsning i laboratorietests. I det nye projekt videreudvikles materialesammensætninger, og produktionsbetingelser optimeres for udvalgte rør- og brøndtyper. Udover Teknologisk Institut, RC Beton A/S og Aalborg Kloak A/S, deltager DIN Forsyning A/S, Fredericia Spildevand & Energi A/S, Hedensted Spildevand A/S og Jammerbugt Forsyning A/S i projektet.

Vil du vide mere?

Teknologisk Institut udbyder en række spændende kurser inden for beton:

Kilde: Katja Udbye Christensen, Projektleder ved Teknologisk Institut