Ørsted får udviklet metode til proaktiv brandsikring af træpillelagre

Jonas  Nyborg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 97.

Træpiller april 2021

Ørsted får udviklet metode til proaktiv brandsikring af træpillelagre

Teknologisk Institut har udviklet en målekampagne for Ørsted til siloer med træpiller. På baggrund af målinger har Ørsted fundet en sammenhæng mellem gaskoncentration og temperatur. Det giver mulighed for at udvikle en ny metode til at forudsige risiko for brand.

Worst case scenario for Ørsted er brand i deres store træpillelagre.

- Træpiller kan selvopvarme og bliver temperaturen ved med at stige kan en ulmebrand opstå, det vil vi for alt i verden undgå, forklarer Jens Kai Holm, Senior Lead Specialist, Ørsted. 

Forstærket overvågning ønsket

På Studstrup og Avedøreværket findes siloer med op til 65.000 tons træpiller. Temperaturen i siloerne er hele tiden blevet overvåget med termokabler centralt placeret. Men Ørsted har ønsket at forstærke overvågningen.

”Jo højere temperatur desto større afgasning”

Sammen med Teknologisk Institut blev der udviklet en metode og målekampagne. På Teknologisk Institut er forsøg på en palletank med forskellige træpiller foretaget. Varmemåtter har styret temperaturen for at kunne konkludere, hvad temperaturen gør ved afgasning eller hvor reaktive pillerne bliver og hvor hurtigt evt. brandfare kan opstå.

- Vi kan konkludere at desto højere temperaturen er desto større afgasning. Med metoden måler vi gaskoncentrationen (primært CO) og får et samlet billede af CO-niveauet. Vi kombinerer dette med temperaturmålinger flere steder i siloen, forklarer Jens Kai Holm, Ørsted.

Han er positiv overrasket over, at resultaterne fra forsøget med den lille tank er helt sammenlignelige med, hvad der sker med træpillerne i de store siloer. Målemetoden er også etableret i siloen på Studstrup værket for at sammenligne resultaterne.

En innovativ tilgang resulterer i ny metode

På baggrund af de forskellige målinger har Ørsted udviklet en modellering af, hvilken temperatur man kan forvente i siloen med træpiller i forhold til målte gaskoncentrationer (primært CO). Det gør det muligt for Ørsted proaktivt at reagere, hvis gaskoncentrationen begynder at stige. Ørsted har allerede planer for nye målinger, som skal styrke evidensen af modelleringen.

- I en udvikling starter man et sted. Vi har ikke haft en opskrift at gå ud fra men en innovativ tilgang har resulteret i en god metode til at sikre os endnu mere imod brand, siger Jens Kai Holm, Ørsted.

Løbende overvågning af temperatur og gasser er afgørende

Han konkluderer, at løbende overvågning af temperatur og gasser er afgørende for sikkerheden.

- Vi har stadig termokabler, men i kombination med gasmålinger står vi endnu bedre end tidligere i forhold til proaktiv brandsikring, slutter Jens Kai Holm, Ørsted.

Studstrupværket april 2021

Træpillesiloen på Studstrupværket, der kan indeholde ca. 65.000 tons træpiller.