Outdoor sows in novel concepts to benefit the environment - OUTFIT

Søren Ugilt Larsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 17.

Outdoor sows in novel concepts to benefit the environment - OUTFIT

Projektperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2024

 

GUDP-projektet OUTFIT undersøger mulighederne for at udvikle nye foldsystemer til økologiske søer, bl.a. med dyrkning af træer i foldene.

Udendørs hold af søer er en effektiv produktion med et lavt antibiotikaforbrug og et vigtigt brand for dansk økologi. Det er dog udfordret af et højt næringsstoftab fra foldarealerne. OUTFIT giver ny viden om

  1. Næringsstoftab ved etablering af træer i nye foldkoncepter
  2. Ernæringsmæssig værdi af grøn træbiomasse ensileret til drægtige søer
  3. Mulighed for at opsamle kvælstof i hotspots i foldene ved brug af træflis
  4. De nye foldkoncepters effekt på klimaaftryk og økonomi.

OUTFIT udvikler, demonstrerer og undersøger nye foldkoncepter med forskelligartede træer i nye designs i et tæt samarbejde med økologiske producenter. Projektet adresserer en af de største barrierer for implementering af træer i sofolde ved at have et stærkt fokus på at øge den økonomiske værdi af det "beslaglagte" areal. OUTFIT udvikler og afprøver således grovfoder til drægtige søer i vinterperioden baseret på grøn træbiomasse høstet på foldarealerne og efterfølgende ensileret.

Projektgruppen, der består af eksperter i grise- og træproduktion, træbiomasse, næringsstofholdning og livscycklusvurdering samt to økologiske svineproducenter, vil bidrage til udvikling af økonomisk bæredygtige foldkoncepter, der sikrer lave næringsstoftab samtidig med høj dyrevelfærd, biodiversitet og kulstofbinding.

De nye koncepter forventes at bidrage til at reducere emissioner fra økologisk svineproduktion med 47 t N, 11 t P og 990 kg CO2 ækv. per år fra 2030.

Resultaterne vil blive offentliggjort bl.a. på Aarhus Universitets hjemmeside og i diverse publikationer igennem projektet.