Udegående søer og træer i nye foldkoncepter til gavn for miljøet – OUTFIT

Helle  Hestbjerg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 91.

Pil

Udegående søer og træer i nye foldkoncepter til gavn for miljøet – OUTFIT

Projektperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2024

 

Udendørs hold af søer er en effektiv produktion med et lavt antibiotikaforbrug og et vigtigt brand for dansk økologi. Det er dog udfordret af et højt næringsstoftab fra foldarealerne.

 

OUTFIT giver ny viden om 1) næringsstoftab ved etablering af træer i nye foldkoncepter, 2) ernæringsmæssig værdi af grøn træbiomasse ensileret til drægtige søer, 3) mulighed for at opsamle kvælstof i hotspots i foldene ved brug af træflis, og 4) de nye foldkoncepters effekt på klimaaftryk og økonomi. 

OUTFIT udvikler, demonstrerer og undersøger nye foldkoncepter med forskelligartede træer i nye designs i et tæt samarbejde med økologiske producenter. Projektet adresserer en af de største barrierer for implementering af træer i sofolde ved at have et stærkt fokus på at øge den økonomiske værdi af det "beslaglagte" areal. OUTFIT udvikler og afprøver således grovfoder til drægtige søer i vinterperioden baseret på grøn træbiomasse høstet på foldarealerne og efterfølgende ensileret. 

Projektgruppen, der består af eksperter i grise- og træproduktion, træbiomasse, næringsstofholdning og livscycklusvurdering samt to økologiske svineproducenter, vil bidrage til udvikling af økonomisk bæredygtige foldkoncepter, der sikrer lave næringsstoftab samtidig 
med høj dyrevelfærd, biodiversitet og kulstofbinding. 

I projektet skal Teknologisk Institut bl.a. belyse vækst og genvækst af træer efter høst af biomasse samt udvikle metoder til ensilering af træbiomasse med henblik på svinefoder.

De nye koncepter forventes at bidrage til at reducere emissioner fra økologisk svineproduktion med 47 t N, 11 t P og 990 kg CO2 ækv. per år fra 2030. 

Resultaterne vil blive offentliggjort bl.a. på Aarhus Universitets hjemmeside og i diverse publikationer igennem projektet.

Projektet er en del af Organic RDD 6 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Outfit

Deltagere

  • Aarhus Universitet: Institut for Agroøkologi (projektleder), Institut for Fødevarer og Institut for Husdyrvidenskab
  • Innovationscenter for Økologisk Landbrug
  • Økologiske griseproducenter: Bertel Hestbjerg og Risbjerg Landbrug
  • Teknologisk Institut
  • Center for Frilandsdyr
  • Ny Vraa Bioenergy

Kontaktperson ved Teknologisk Institut

Konsulent Helle Hestbjerg, Landbrug og Digitalisering, tlf. 7220 1891, mail: helh@teknologisk.dk

 

Vil du vide mere

OUTFIT (icrofs.dk)