Overskud sikrer investering i fremtidens teknologier - 2017

Juan  Farré

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 10.

En medarbejder fra Robotcentret arbejder på en UR robot, der ses også sensor

Overskud sikrer investering i fremtidens teknologier - 2017

Pressemeddelelse publiceret 27. marts 2017, opdateret 1. oktober 2020

Teknologisk Instituts overskud på 26 mio. kr. investeres i teknologiudvikling til gavn for danske virksomheder. 

Teknologisk Institut har i 2016 realiseret et overskud på 26,4 mio. kr. ud af koncernens samlede omsætning på 1.118 mio. kr. Omsætningen er 100,5 mio. kr. højere end i 2015. Af den samlede omsætning udgør den kommercielle omsætning, med opgaver for dansk og udenlandsk erhvervsliv, 765 mio. kr.

Aktiviteterne i 2016 har bl.a. været præget af overtagelsen og integrationen af GTS-Instituttet AgroTech, som fokuserer på teknologi til landbrug- og fødevaresektoren. Overtagelsen er implementeret med stor succes og har resulteret i, at Instituttet nu er Danmarks største Institut i forhold til udvikling i hele værdikæden i fødevareproduktionen.

Der er også i 2016 arbejdet målrettet på at sikre Instituttet de bedst tænkelige forudsætninger for at kunne hjælpe danske virksomheder på et globalt marked. Af den samlede koncer­nomsætning på 1.118,1 mio. kr. står den internationale omsætning for de 323,4 mio. kr., dvs. 28,9 %. I forhold til 2015 er der her tale om en stigning på 22,6 mio. kr.

Samtidig er Teknologisk Institut involveret i en lang række forsknings- og udviklingsaktiviteter.

- Gennem hele Teknologisk Instituts historie har det været helt centralt at inddrage danske virksomheder, små som store, i Instituttets forsknings- og udviklingsaktiviteter – der hvor vi sætter tryk på innovationen. I 2016 udgjorde værdien af Instituttets F&U aktiviteter 464,0 mio. kr., og virk­somhedernes indsats udgjorde 1.229,1 mio. kr. Det giver en samlet F&U aktivitet på 1,6 mia.kr. - det er jeg rigtig godt tilfreds med, da det i den grad understreger, at vi er Danmarks innovationsinstitut, siger adm. dir. Søren Stjernqvist.

Eksempler på Instituttets investeringer i 2016

I 2016 har Teknologisk Institut investeret i en lang række af avanceret udstyr, der skal bruges til at udvikle nogle af de nye teknologier, som kan hjælpe Instituttets kunder med de udfordringer, som de står overfor.

De danske virksomheders succes afhænger pt. i høj grad af deres evne til at indlejre ny digital teknologi i deres produktion, produkter samt services. Instituttet har i 2016 investeret i at udvikle de faciliteter og kompetencer, som skal sætte skub i danske virksomheders anvendelse af sensorer, droner, robotter og avancerede materialer.

Den største enkeltstående investering i 2016 blev købet af en højstrøms-ionaccelerator, som åbner for helt nye per­spektiver og udviklingsmuligheder for dansk industri inden for bl.a. overfladebelægning.

Hos Instituttets betoncenter er der desuden investeret i nyt udstyr, som fx kan lave fuldskalaafprøvning af nye betontyper baseret på genan­vendte materialer. Herudover kan udstyret anvendes til at udvikle og dokumentere produkter målrettet klimatil­pasning som fx permeable belægningssten, der tillader gennemsivning af vand.

Befolkningens daglige diæt skifter i stigende grad fra animalske proteiner til vegetabilske, og her er teksturering en nøgleteknologi, blandt andet derfor har Instituttet investeret i en special-designet ekstruder, som skal understøtte forsøg med ny struktur og tekstur af fødevarer.

Overskuddet fra 2016 skal bl.a. bruges til en opgradering af energi- og klimalaboratorierne, samt et stort europæisk center for 3D print i metal - derudover fortsætter Instituttet naturligvis sit stærke fokus på digitalisering, produktudvikling, teknologianvendelse og nye forretningsmodeller.

Opdateret 1. oktober 2020: Adm. direktør Søren Stjernqvist er fratrådt. Juan Farré er ny adm. direktør.