Pelletering af foder til dyr - energiforsøg

Troels Veng Samuelsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 01.

Hos Teknologisk Institut har vi på vores pilotanlæg mulighed for at køre energiforsøg, for at identificere energibesparende muligheder i pelleteret foder til dyr.

Pelletering af foder til dyr - energiforsøg

Hos Teknologisk Institut har vi på vores pilotanlæg mulighed for at køre energiforsøg, for at identificere energibesparende muligheder i pelleteret foder til dyr. Netop dette hjalp vi dsm-firmenich med, da de ønskede at sænke udgifterne for deres kunder under krisen.

 

I en foderproduktion kan pillepressens energiforbrug stå for mere end halvdelen af det samlede elektriske forbrug i produktionen. Ved at kende pillepressens nøjagtige energiforbrug kan man i produktionen bedre styre ressourcerne, planlægge produktionskapaciteten og optimere processerne for at reducere omkostningerne – og ikke mindst mindske den samlede miljøpåvirkning.

– Hos dsm-firmenich var vi interesserede i at se, om vores kunder kunne opnå energibesparelser under krisen. Vi ønskede at undersøge, om en sænkning af indgangstemperaturen ville resultere i en samlet energibesparelse og om den lavere temperatur ville medføre et øget elforbrug i pelleteringsprocessen, udtaler Arne Korsbak fra dsm-firmenich og fortsætter: ”Derudover var jeg interesseret i at se, om vi ville opnå en højere effekt af vores carbohydrase enzymer ved den lavere temperatur”.

 

Identificering af energibesparende muligheder

Faktorer, der kan reducere det elektriske forbrug i pelleteringsprocessen, kan være specifikke ingredienser, der tilsættes til blandingen før pelletering, temperatur, receptformulering, opholdstid i konditionøren og matricedesign.

Hos Teknologisk Institut har vi i vores pilotproduktion mulighed for at køre tests, mens vi måler energiforbruget separat for damp og pillepresse. Det gør, at vi kan identificere eventuelle sammenhænge mellem elforbrug, pillekvalitet, råmaterialer og bindingsegenskaber og dermed finde frem til den mest energibesparende produktion.


Måling af energiforbruget

Forsøget blev designet med to temperaturer, to holdetider samt to matricer og blev gennemført på en produktionslinje, hvor vi kunne styre hele processen fra blandere til pillepresse, og dermed kontrollere temperaturer, kapacitet, pille-størrelse, damp og kvaliteten af pillerne.

– Vi udførte 8 tests med dsm-firmenich’s produkter for at evaluere, hvordan produkterne påvirkede energiforbruget under pelletering ved de forskellige faktorer. På hver test målte vi hvor meget energi, der blev brugt på pillepressen og fra damp, som gav os mulighed for at beregne det specifikke energiforbrug per ton foder, udtaler Troels Veng Samuelsen, sektionsleder fra Teknologisk Institut.

 

Viden til fremtiden

Når vi kører energiforsøg, måler vi det specifikke energiforbrug per ton foder for damp og pillepresse. Dette gøres for at kunne udregne de samlede energiomkostninger hvis procesparametrene på enkelte trin justeres, og dermed kunne tage fremadrettede beslutninger om evt. ændringer på et oplyst grundlag.

I dette forsøg målte vi blandt andet om en stigning i temperatur under konditioneringen ville reducere energiforbruget for selve pillepressen nok til, at den samlede energiomkostning for produktionen ville blive reduceret. Her viste det dog, at omkostningerne ved at øge konditioneringstemperaturen er større end reduktionen i pelletpressens forbrug.

Generelt set kunne vi ikke skabe betydelige forbedringer af energiforbruget i produktionen. Forsøget har dog givet viden og udregninger, som kan bruges til at justere på procesparametrene alt efter tidens energipriser.

– Hos dsm-firmenich vil vi bruge resultaterne fra forsøget fremadrettet. Vi kan se fra fodermøllerne, at de tænker de samme tanker om lang konditionering, udtaler Arne Korsbak.

 

Er du interesseret i at få målt din pelletproduktions energiomkostninger og få viden om mulige justeringer? Kontakt Troels Veng Samuelsen på +45 7220 1301 eller tsa@teknologisk.dk