Pludselig opskydning af klinkegulvet – Jordskælv eller hvad?

Tommy B. Jacobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 71.

Pludselig opskydning af klinkegulvet – Jordskælv eller hvad?

Artikel af sektionsleder, Ingeniør Tommy Bergenholz Jacobsen, Teknologisk Institut, Byggeri
Publiceret i Licitationen den 31. oktober 2008

Gennem de seneste par år har Teknologisk Institut været involveret i flere klientbetalte sager, hvor en pludselig opskydning af det ellers så stabile klinkegulv er sket uden forudgående varsel. I nogle tilfælde har brugerne endda oplevet et øredøvende brag, som kunne lede tanken hen på et jordskælv eller voldsom sætning af husets bærende konstruktioner.

Efter en nærmere gennemgang af huset viser det sig sjældent at have noget med ovennævnte at gøre. Det er dog alligevel en katastrofe for mange husejere.

Hvad kan problemet så være, når ellers velfungerede gulve efter 2 til 8 år pludselig skyder op uden varsel, og hvorfor ser vi nu et stigende antal tilfælde med opskydning af klinkegulve?

Hvor Teknologisk Institut for år tilbage havde en sag med ovennævnte problemstilling hvert 5. år, har vi nu mere end 5 sager om året. Årsagen har ofte kunne forklares med, at klinkerne var lagt på for tidligt, dvs. inden betonen havde overstået sit kritiske svind. Når betonen svinder, trækker den sig sammen, uden at det samme sker med klinkebelægningen, hvorved der ikke bliver plads til denne. Fleksible klæbere vil dog normalt kompensere for denne situation.

En nærmere gennemgang af sagerne har vist, at den øgede skadesudvikling måske kan hænge sammen med den øgede brug af gulvvarme og trenden i fremstilling af fliser. Gennemgangen af sagerne viser nogle fælles træk:

 • Foruden gulvvarmen er der ofte anvendt klinker med en minimal sugeevne (lille vandoptagelse). Bruddet sker ofte mellem klinke og klæber.
 • Felterne har en længde af 5-6 meter.
 • Der er udført såvel bløde fuger som faste fuger mod begrænsninger. Der er ikke en klar sammenhæng mellem brugen af bløde og hårde fuger og opskydning.
 • Der er anvendt fleksibel klæber udlagt 2-3 måneder efter betonstøbning, generelt i henhold til leverandørens anvisninger.
 • Gulvvarmen har ofte været slukket på det tidspunkt, hvor opskydningen er sket.

I flere af sagerne har der været nogle klare parametre, som har kunnet føre til opskydning af klinker:

 • F.eks. en kraftig og lokal opvarmning af klinkerne ved solindfald (typisk store vinduespartier), hvor klinkebelægningen udvider sig, før underlaget kommer i temperaturmæssig ligevægt med klinkerne, og hvor der er klinker, som ligger uden for det solopvarmede område og eller vægge/faste fuger, der har virket som modhold ved udvidelsen af klinkebelægningen.
 • En blokering af de naturlige revner/sprækker, som opstår mellem fuge og klinke, når gulvvarmen slukkes, og gulvet køles ned. Det kunne være i forbindelse med bonevoks eller rengøringsmidler.
 • Når gulvvarmen sættes til igen, er der ikke tilstrækkelig plads til klinkernes udvidelse grundet størknet voks eller krystaller i revnerne, hvorved klinkebelægningen skydes op. Det er derfor vigtigt at fugte gulvet med rent vand, før ovennævnte tiltag udføres.
 • Det kan være tydelige og kraftige nedbøjninger af dæk (typisk fra langtidsnedbøjning), som har resulteret i, at klinkebelægningen over en periode er kommet til at stå i en slags forspænding (tryk i klinkebelægningen), som pludselig udløses.
 • Parametre som forkert brug af fliseklæber med enten for lidt vandtilsætning og/eller for lang åbningstid (de fleksible klæbere danner film), manglende bearbejdning/vridning af klinke samt tandspartel, der ikke er tilpasset flisen og/eller underlag.

I en del sager har der ikke været åbenlyse og eller kendte parametre, som har kunnet henføres til opskydningen. Der har været forskellige teorier til opskydningen. Vi vil derfor med udgangspunkt i nogle af disse sager forsøge at få opstillet en forsøgsrække sammen med interesserede materialeleverandører til verifikation af nogle af disse teorier. Der er bl.a. ønsker om få belyst:

 • Betydningen af tidspunktet for påføringen af de fleksible klæbere. Er den oplyste ventetid fra betonens udstøbning til lægning af klinker på 1 til 3 måneder tilstrækkelig for en beton, som i perioden har haft en minimal udtørring (f.eks. om vinteren)?
 • Om der ved at stille krav til klinkens vedhæftning kan gives en større sikkerhed mod efterfølgende opskydning af klinker.
 • Vil brugen af gulvvarmen føre til en hurtigere nedsættelse af klæberens fleksibilitet?
 • Om datablade er i tråd med brugen af nye betontyper som f.eks. SCC-beton, der ofte skal slibes for at opnå den forudsatte udtørringstid.

Opskydning af klinkegulv i begge retninger
Foto 1: Opskydning af klinkegulv i begge retninger.

Område med opskydning, hvor fliser var fjernet.
Foto 2: Område med opskydning, hvor fliser var fjernet.