Projekt - EuroBioRef

Simon Møiniche Skov

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 71.

Projekt - EuroBioRef

Projektet er afsluttet februar 2014

Udvikling og implementering af bio-raffinaderiprocesser er af afgørende betydning for at opbygge en biomassebaseret økonomi. EuroBioRef Projektet vil udvikle et nyt stærkt integreret og diversificeret koncept med flere råmaterialer (ikke-spiselige), flere processer (kemiske, biokemiske, termokemisk), og flere produkter (flybrændstof og kemikalier).

EuroBioRef

Projektet har det specifikke formål at overvinde opsplitningen i biomassen branchen. Da effektivitet er nøglen til bio-raffinaderiprocesser, indebærer dette at træffe afgørende foranstaltninger til at fremme bedre netværk, koordinering og samarbejde mellem en bred vifte af aktører.

I projektet er Teknologisk Institut involveret i:

Undersøgelser af biomasse råmaterialer og optimering af forsyningskæder

 • Lignocellulose-biomasse valgmuligheder
 • Biomasse forsyningskæder
 • Høst og lagring
 • Supply chain logistiske strategier
   

Avanceret katalytisk termokemisk omstillingsproces

 • Termokemiske forgasning af restprodukter og gas rengøring
 • Høj temperatur filtrering, partiel oxidation af tjære og gas rensning til el-produktion eller syntese under moderat tryk
 • Conseptuel procesdesign
 • Flybrændstof design

Deltagere

 • Teknologisk Institut, Danmark
 • Centre National de la Recherche Scientifique, France
 • Arkema France SA, France
 • Borregaard Ind. Ltd., Norway
 • Novozymes A/S, Denmark
 • Metabolic Explorer S.A., France
 • Center for Renewable Energy Sources, Greece
 • Haldor Topsøe A/S, Denmark
 • CERTH/TSFTA, Greece
 • Process Design Center GmbH, Germany
 • QUANTIS, Switzerland
 • European Biomass Industry Association, Belgium
 • Technische Universität Dortmund, Germany
 • Merck KGaA, Germany
 • Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal
 • RWTH Aachen, Germany
 • CIRCC, University of Bari, Italy
 • WSK ”PZL-Rzeszow” S.A., Poland
 • Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Rafineryjnego Spolka Akcyjna, Poland
 • SINTEF Materials and Chemistry, Norway
 • Societe Agricole de Befandriana-Sud & Partners Sarl, Madagascar
 • UMICORE, AG & Co KF, Germany
 • Nykomb Synergetics AB, Sweden
 • Alma Consulting Group, France
 • Orgachim JSC, Bulgaria
 • Imperial College of Science, UK
 • Oleon, Belgium
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Seventh Framework ProgrammeDette projekt er finansieret af Den Europæiske Unions 7. rammeprogram
(FP7/2007-2013) under tilskudsaftale nr. 241718 EuroBioRef
samt projektpartnerne