Projekt - Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand - Mermiss

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Projekt - Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand - Mermiss

Mermiss - MUDP projekt 2014

Projektstart april 2014. Forventet afslutning februar 2017.

Slutrapport

Hospitalerne står i øjeblikket over for en stor udfordring. De bliver mødt med krav om at reducere deres udledning af lægemidler, da der arbejdes på en liste over grænseværdier for udledning af visse lægemidler. Men der mangler stadig en robust teknologi der kan rense spildevandet for de problematiske stoffer. En anden udfordring er at hovedparten af medicinforbruget i Danmark (>95%) sker i hjemmet. Derved er der også en betragtelig udledning af lægemidler til spildevandet der renses på det lokale renseanlæg. Derfor arbejdes der i dette projekt på at udvikle en teknologi der kan anvendes til rensning for lægemidler i spildevand direkte fra hospitalerne, men som også kan anvendes på et allerede eksisterende renseanlæg, som efterpolering til den almindelige rensning.  

Teknologien der udnyttes er baseret på Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) teknologi efterfulgt af en kemisk oxidation. Her udnytter man at langsomt voksende bakterier tilbageholdes i en biofilm. Netop disse bakterier er i stand til at omsætte vigtige lægemidler som forekommer i lave koncentrationer. Efter den biologiske rensning vil der stadig være lægemiddel-rester tilbage, hvilke fjernes ved at tilsætte ozon.

Projektets formål
Formålet med projektet er således at udvikle MBBR-teknologien med kemisk oxidation til effektiv fjernelse af højpotente lægemidler til stede i spildevand. Der vil blive arbejdet med tre mulige rensninger:

  • Al spildevand fra hospitalet (hovedstrøm)
  • Kun spildevand fra problematiske afdelinger (delstrøm)
  • Efterpolering på renseanlæg

Der skal desuden laves en vurdering af hvor og hvordan rensningen kan gøres bedst i forhold til både miljø og økonomi.

Deltagere