2nd Life for Power Plants - 2LIPP

Mikkel Bendixen Copeland

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 87.

Projekt på Bornholm

2nd Life for Power Plants - 2LIPP

Projektstart: januar 2023. Forventet projektafslutning: juni 2026

I nyt europæisk innovationsprojekt på Bornholm vil Teknologisk Institut være med til demonstrere et skalerbart og hybridt energilagringssystem, der udnytter kraft- og kraftvarmeværkers unikke position i elnettet til at udvide kapaciteten for energilagring. Det forventede udbytte er billigere implementering af energilagring og en accelerering af omstillingen til grøn energi i Europa.  

2LIPP giver værker nyt liv  

Europæiske værker risikerer, at deres økonomiske grundlag forsvinder, når vi ser ind i en fossilfri fremtid. 2nd Life for Power Plants (2LIPP) -projektet vil undersøge muligheden for at udnytte de ressourcer, ved at demonstrere en løsning til at omdanne et tidligere eksisterende konventionelt kraftværk på Bornholm til at inkludere energilagring. Konkret vil projektet arbejde med: 

 1. udfasning af fossile brændstoffer hos forsyningsejere uden risiko for at miste elnetstabilitet og forsyningssikkerhed, 
 2. implementering af energilagringsteknologier med høj effektivitet og lave omkostninger med henblik på at fremskynde optagelsen af lagring, 
 3. etablering af stabilitet på kort og lang sigt via energilagring, så vedvarende energi kan integreres yderligere uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden.   

Tre lagringsteknologier i ét innovativt energistyringssystem 

Gennem omkostningseffektive energilagringsteknologier og smart energistyring skal værker muliggøre en større anvendelse af grøn energiproduktion i det nuværende energisystem, og sende det tilbage til elnettet ved behov. 2LIPP projektet vil anvende tre lagringsteknologier med miljømæssige og økonomiske fordele:   

 1. Lagring i flydende hydroxidsalt, som har en lav materialepris.  
 2. Lagring i brugte bilbatterier, som er billigere og mere miljøvenligt end anvendelsen af nye batterier.  
 3. Lagring i et højteknologisk svinghjul, der har lang levetid og få driftsudgifter.  

Lagringsteknologierne bindes sammen i et samlet innovativt energistyringssystem (EMS), der understøtter elnettet med en høj andel vedvarende energi ved at balancere udbud og efterspørgsel efter varme og strøm.  

Stor grøn og økonomisk værdi  

Energilagringsløsningen er med til at skabe forudsætningen for øget vind og solenergi, da den grønne strøm også skal være tilgængelig, når vind og solenergien ikke produceres i tilstrækkelige mængder til at dække behovet. Løsningen kan give kraftværker en afgørende rolle i den grønne omstilling på den globale scene, og har et potentiale til at forny aktivværdien med op til 500 GW installeret energikapacitet på europæiske kraftvarmeværker. Estimater fortæller, at løsningen gør det muligt at beholde 1.2 milliarder euro i aktiver, hvoraf 15-20 procent er i Europa.  

Teknologisk Institut har i projektet ansvar for: 

 • Forberedelse af værket til teknisk demonstration 
 • Identificering af sikkerhedsmæssige- og lovmæssige krav og specifikationer ift. den fysiske lokation, elektriske koblinger og sikkerhed
 • Opsætning af sensorer og data infrastruktur
 • Definering af site acceptance test

Partnere: 

 • Energy Cluster Denmark (projektleder) 
 • Bornholms El-produktion A/S 
 • Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V 
 • Danmarks Tekniske Universitet 
 • PLS-Energy System i Hestra AB 
 • QuinteQ Energy B.V 
 • Hyme Energy ApS 
 • PINI Sverige AB 
 • Gdańsk University of Technology 
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne ”Koksik” - Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością 
 • Netzgesellschaft Eisenberg mbH 
 • Euroheat & Power 
 • Ernst-Abbe-Hochschule Jena  
 • Teknologisk Institut  

Bevilling:  

Projektet er støtte af EU (Horizon-CL5-2022).  

Projektlogo til projektet 2LIPPEU logo til at vise, at et projekt er støttet af EU Horizon