Affaldsforebyggelse inden for byggeri

Anke  Oberender

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 79.

Affaldsforebyggelse - Byggeri - E4

Affaldsforebyggelse inden for byggeri

Aktivitetsplan nr. E4 2017-2018

Bygge og anlægsbranchen er et centralt indsatsområde i Regeringens strategi for affaldsforebyggelse ’Danmark uden affald II’ (april 2015). Byggeriet bruger mere end 1/3 af alle ressourcer i verden, og samtidig udgør bygge- og anlægsaffald 1/3 af alt affald i Danmark. Branchen tilhører desuden en af de sektorer med det højeste potentiale for cirkulær økonomi i Danmark og i Europa-kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi er byggeri og nedrivning et prioriteret område (se afsnit 1 og 2 for referencer).

Hovedformålet med ”Affaldsforebyggelse inden for byggeri”, er at forebygge affald i byggeriet ved at udvikle og demonstrere metoder til at mindske tab af ressourcer og til at undgå kemikalier i byggeriet.

Aktivitetsplanen vil udvikle Teknologisk Instituts tilbud af serviceydelser med ydelser upstreams i værdikæden, fx rådgivning om at undgå affald på byggepladsen, karakterisering og prøvning af materialer/produkter, der kan indgå i et affaldsforebyggende design, værktøjer til at vælge og spore materialer, så uønskede stoffer i byggeriet undgås, samt dokumentation af affaldsforebyggende tiltag.

Fokus er således rettet upstream i værdikæden, hvorimod aktivitetsplan ’G1 Cirkulær ressourceøkonomi’ (2016-2018), som fokuserer på nye teknologier til at udnytte affaldsstrømme, har et downstream fokus i værdikæden (se også afsnit 3).

Målgruppen er fremstillingsvirksomheder, bygherrer, arkitekter, håndværkere og nedrivningsvirksomheder, som er de virksomheder, der kan få gavn af tiltag om affaldsforebyggelse i byggeriet. Uddannelsesinstitutioner er også en vigtig del af målgruppen for at få spredt viden om affaldsforebyggelse i byggeriet.

Planens 5 hovedaktiviteter er 1) Nul-spilds-byggeplads, 2) Forebyggelse af affald ved brug af design, 3) Sporbarhed af materialer, 4) Dokumentation samt 5) Formidling. Aktiviteterne støtter alle op om regeringens målsætning i ”Danmark uden affald II” om at gøre det lettere for bygge- og anlægsbranchen at agere mere ressourceeffektivt, at problematiske stoffer skal kunne håndteres sundheds- og miljømæssigt forsvarligt samt at sikre en bedre videndeling på tværs af sektoren.

Formidling af aktiviteterne udføres i samarbejde med Innovationsnetværket InnoBYG: Via en koordineret netværksindsats fx i form af fælles konferencer eller inddragelse af aktører i aktiviteterne, vil resultaterne fra aktiviteterne nå ud til en bred kreds af aktører. I nogle aktiviteter vil der - gennem Teknologisk Instituts plads i styregruppen for netværkenes CØHUB - afsøges samarbejde med andre brancher, fx om emballage fra byggepladsen eller biobaserede byggematerialer i et affaldsforebyggende design.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.