Automatisering af slagtegangen

Bjarne Ole Sigtryggsson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 57.

Automatisering af slagtegangen

WP 1: Udtagning af hjerteplucks, udstikning af kæber

 

I 2008 lykkedes det at gennemføre en metodetest på den udviklede forsøgsmaskine. Der blev testet 100 slagtekroppe og metoden blev godkendt. Projektet blev derfor indstillet til at fortsætte til næste fase, hvor der skulle fremstilles en funktionsmodel. Arbejdet med at få bygget en funktionsmodel var en vanskelig opgaven. Det blev besluttet at samarbejde med en maskinudvikler om udvikling af en for-søgsmaskine. På den baggrund blev det nødvendigt at søge yderligere midler i FødevareErhverv. Mid-lerne blev bevilget, så projektet kunne fortsætte i 2010. Maskinen blev leveret til det nye skoleslagteri i Roskilde ultimo 2011.

Maskinen blev forsøgt indkørt i del-sekvenser, men funktionsmaskinen blev aldrig udviklet færdig. Slagtekroppen skulle igennem 7 delprocesser, 3 sekvenser virkede og 4 sekvenser virkede ikke efter hensigten. Hastigheden på processen blev ikke opnået.

Opgaven med at konstruere en funktionsmaskine, som baserer sig på at anvende 13 servomotorer og få dem til at bevæge føringer og værktøjer sekventielt, har vist sig langt sværere end forventet. Det blev hurtigt klart, at projektaktiviteterne skulle ændres. Vi søgte derfor om projektforlængelse, men selv med mere tid, er det ikke lykkedes at opnå de ønskede mål inden for projektets rammer.

I forbindelse med indkøring af maskinen viste det sig, at flere af konstruktionerne ikke virkede tilfreds-stillende, og vi iværksatte mekaniske justeringer og ændringer.

Trods forsøg på konstruktionsændringer kunne det desværre ikke lykkes at løse væsentlige konstruk-tionsmæssige udfordringer i flere arbejdssekvenser. På den baggrund konkluderede vi, at en endelig slagterimaskine ikke kunne realiseres. Derfor blev projektet stoppet i 2013.

 

 

 

 

WP 2: Automatisk sugning af flommerester


WP 3:

WP 4: