Automatisk registrering af dyrevelfærd på slagtedagen - AP1 Udvikling af automatiseret registrering af dyrevelfærdsparametre

Rikke  Bonnichsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 82.

animal welfare definition

Automatisk registrering af dyrevelfærd på slagtedagen - AP1 Udvikling af automatiseret registrering af dyrevelfærdsparametre

AP1 Udvikling af automatiseret registrering af dyrevelfærdsparametre

Formålet med projektet er at sikre en mandskabsbesparende og kontinuerlig registrering af de dyrevelfærdsparametre, som slagterierne er pålagt at dokumentere overfor såvel myndigheder som kunder.

Målet med arbejdspakken er at udvikle løsninger på 1-3 cases på prototypeniveau til automatisk registrering af de parametre, som kræves af myndigheder og kunder til dokumentation for dyrevelfærd på slagteriet.


Projektstatus 1. kvartal 2021

I 2020 blev projektet afgrænset til to cases:

1. Automatisk kontrol af bedøvelseskvalitet
2. Forbedringer og overvågning i drivgangen

Det vigtigste nye output er, at der nu arbejdes med én case ad gangen. På baggrund af en vurdering af teknisk gennemførlighed sammenholdt med værdien af de foreslåede cases, er det besluttet at prioritere casen om forbedringer og overvågning i drivgangen. Beslutningen beror samtidig på en vurdering af, at det er muligt at nå længere med denne case indenfor projektperioden sammenlignet med casen om kontrol af bedøvelseskvalitet.

Der lægges vægt på, at arbejdet med forbedringer i drivgangen skal holde fokus på dyrevelfærd og forholde sig konkret til effekten på dyrevelfærden. Herunder at effekten af en mere rolig håndtering under drivningen på bedøvelsesforløbet også belyses.

Den næste store aktivitet i projektet er at færdiggøre en simulering af drivgangen, som skal anvendes til at teste potentialet for at optimere indstillingerne i den automatiske drivgang.

Indhentning og vurdering af videodata til udvikling af de algoritmer, der skal aflæse dyrenes bevægelsesmønstre, er i gang. Efterfølgende påbegyndes algoritmeudviklingen.

Idégenerering og udarbejdelse af forsøgsplaner til at sikre fokus på dyrevelfærd er netop påbegyndt.