Automatisk registrering af dyrevelfærd på slagtedagen - AP2 Indhentning af ny viden om dyrevelfærd

Dorte Lene Schrøder-Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 59.

animal welfare definition

Automatisk registrering af dyrevelfærd på slagtedagen - AP2 Indhentning af ny viden om dyrevelfærd

AP2 Indhentning af ny viden om dyrevelfærd

Formålet med projektet er at sikre en mandskabsbesparende og kontinuerlig registrering af de dyrevelfærdsparametre, som slagterierne er pålagt at dokumentere overfor såvel myndigheder som kunder.

Målet med arbejdspakken er at indsamle nyeste viden om dyrevelfærd – såvel nationalt som internationalt – via deltagelse i seminarer og kongresser samt litteratursøgninger.

 

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, deltagelse i webinar og en workshop i Tyskland om CO2-bedøvelse. Derudover har DMRI fastholdt og udbygget netværket indenfor bedøvelse bl.a. mhp. medvirken i kommende EU ansøgning om alternativer til CO2-bedøvelse, samt deltaget i flere digitale konferencer om dyrevelfærd.

Over sommeren har DMRI deltaget i ICoMST med indlæg om dyrevelfærd og PLF (Precision Livestock Farming) og i WAFL med indlæg om velfærdsvurdering på slagterier.

Den næste store aktivitet i projektet er, at DMRI holder sig opdateret, og på forkant med udviklingen inden for dyrevelfærd. Det drejer sig især om områderne: transport af grise, håndtering af grise forud for bedøvelse samt selve bedøvelsesprocessen.

Nyeste viden om bedøvelsesteknikker vil bl.a. blive indhentet via kursusaktivitet i efteråret 2021. Derudover vil DMRI bidrage med notater, artikler, mødeindlæg mm. for at understøtte slagteriernes strategi på dyrevelfærdsområdet.

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er indsamlet viden om dyrevelfærd, bl.a. i forbindelse med litteratursøgninger, deltagelse i webinarer om CO2-bedøvelse, samt deltagelse i flere dialog- og samarbejdsgrupper med branchen og øvrige interesseorganisationer.

Derudover har DMRI, i 2021, bidraget til den internationale dialog om CO2-bedøvelse af grise samt håndteret flere henvendelser på området både mundtligt og på skrift.

Den næste store aktivitet i projektet er, at DMRI holder sig opdateret og på forkant med udviklingen inden for dyrevelfærd. Det drejer sig især om områderne: transport af grise, håndtering af grise forud for bedøvelse samt selve bedøvelsesprocessen. Derudover vil DMRI bidrage med notater, artikler, mødeindlæg mm. for at understøtte slagteriernes strategi på dyrevelfærdsområdet.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er indsamlet ny viden om dyrevelfærd, bl.a. i forbindelse med litteratursøgninger, deltagelse i webinarer om CO2 bedøvelse (Humane Slaughter Association) og VIDs (Videncenteret for Dyrevelfærd) årlige konference, samt deltagelse i flere dialog- og samarbejdsgrupper med branchen og øvrige interesseorganisationer.

Derudover har DMRI bidraget til den internationale dialog om CO2 bedøvelse af grise bl.a. på møde i UEBCV (The European Livestock And Meat Trading Union), ligesom der er udarbejdet artikler til tyske fagtidsskrifter om bedøvelse af grise.

Den næste store aktivitet i projektet er, at DMRI holder sig opdateret og på forkant med udviklingen inden for dyrevelfærd. Det drejer sig især om områderne: transport af grise, håndtering af grise forud for bedøvelse samt selve bedøvelsesprocessen. Derudover vil DMRI bidrage med notater, artikler, mødeindlæg mm. for at understøtte slagteriernes strategi.