BrickCycling - mursten af murværksaffald

Toke Rask Frandsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 53.

Billeder af mursten i forskellige farver

BrickCycling - mursten af murværksaffald

Der genereres cirka 400.000 tons murværksaffald om året i Danmark, hvoraf kun en mindre del genbruges direkte som mursten. Mere end 90% af alt nedrevet murværk nyttiggøres i stedet efter knusning i vejopbygninger. Grundet materialernes lave densitet, er det ikke optimalt som ubundne bærelag under vejene, hvorfor affaldet ofte kun anvendes som ekstra fyld, hvor der egentlig ikke er behov for det.

BrickCycling er en ny type af mursten baseret på nedknust murværksaffald, som har en langt mere bæredygtig produktionsproces end traditionelle mursten, da den hverken kræver cement, kalk eller opvarmning. Derved bliver det muligt at producere en mursten med lavt CO2-aftryk, hvor der spares på ikke-fornybare råmaterialer som ler og sand og som samtidig lever op til de æstetiske krav, der stilles til murværk.

"Den hjælp og rådgivning, vi har fået fra Teknologisk Institut, har været helt uvurderlig. Med deres hjælp har vi søgt støttemidler og er nu sammen i gang med at undersøge materialets potentiale og sikre, at vi har et produkt, der kan produceres i industriel skala og som er anvendeligt for branchen" siger Andreas Orht, medarbejder i BrickCycling.

Mål for projektet

Projektet er et forprojekt støttet af Miljøstyrelsen. Formålet er at afklare BrickCyclings potentiale i forhold til at erstatte konventionelle facadematerialer. Det opnås igennem en række delmål, herunder:

  • Udvikle det æstetiske koncept for en mursten, baseret på murværksaffald, som er attraktivt i en dansk byggeskik
  • Optimere og kvalitetssikre en recept for produktion i industriel skala
  • Udvikle det tekniske koncept og dokumentation for bygbarhed/opmuring og anvendelighed
  • Løfte murværksaffald fra ’nyttiggørelse’ til ’genanvendelse i affaldshierarkiet ved at definere acceptkriterier for materialet som råvare til nyt produkt.

Deltagere

  • BrickCycling (produktejer)
  • Teknologisk Institut (underleverandør)
  • RGS Nordic (materialeleverandør)