Carpet Zero-Waste - Upcycling og genbrug af brugte tæpper via take-back ordning

Bodil Engberg Pallesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 81.

Carpet Zero-Waste - Upcycling og genbrug af brugte tæpper via take-back ordning

Tæppebranchen genererer store mængder spild årligt, og hovedopgaven er derfor at reducere spild ved produktion af tæpper, og finde metoder til at udnytte såvel tæppeaffald fra produktion samt tæpperessourcer indsamlet fra take-back-ordninger på en miljømæssig bæredygtig måde, og herved reducere klimaaftrykket for tæppebranchen.

 

Tæppebranchen såvel som en række andre brancher har i disse år stærkt fokus på at kunne upcycle deres affald fra produktion, optimere produktionsprocesser, og evt. også organisere egentlige take-back ordninger for at reducere CO2 aftrykket i produktionen.

Potentialet er stort, idet tæppebranchen hvert år store genererer affaldsmængder svarende til godt 1,2 mia. m2 tæpper foruden en betydelig mængde, der genereres fra produktionen af tæpper. Alene for Ege Carpets alene drejer dette sig om 1.800 tons produktionsaffald på årsbasis samt en betydelig mængde, der vil kunne indsamles via Take-Back ordninger, op imod affald fra godt 4 mio.  m2 tæpper.  I dag udnyttes de kæmpestore affaldsmængder fra hele tæppebranchen ikke til andet end forbrænding (særligt i DK) eller deponi (udlandet), og dermed spildes værdifulde ressourcer, fordi man ikke kan adskille tæppeaffaldet til brugbare råvarefraktioner, siger Bodil Engberg Pallesen, der er projektleder.

Projektets overordnede mål er at reducere spild af affaldsmaterialer indenfor tæppebranchen, såvel som fra den industrielle produktion som gennem take-back-systemer. Målet i projektet har været at udvikle nye løsninger og værdikæder, hvor tæppeaffald bliver til nye cirkulære produkter, og også at nogle af disse resultater kan vise muligheder for hele tæppebranchen også på europæisk plan, og dermed medvirke til at reducere emission af CO2 i stor skala. Men reduktion af spild vil udover lavere klimaaftryk også have stor betydning både for miljøet samt økonomien.

Upcycling og genbrug af tæppeaffald

I projektet har vi arbejdet med udvikling af nye løsninger og opbygning af netværk til aftagere af nye cirkulære produkter fremstillet af tæppeaffald har vist nye veje til at opnå lavere klimaaftryk og opbygning af nye markeder og forretningsmuligheder. I projektet gennemføres også en LCA-screening med udvalgte applikationer, som er udviklet i projektet, fortæller Bodil Engberg Pallesen.

tre billeder fra carpet zero-waste projektet

Fakta:

Miljøstyrelsen har støttet projektet under MUDP-programmet med 2.551.000 kr.Miljøministeriet MUDP logo

Samlet budget er 3.399.000 kr.

Varighed: 3 år fra 2020 – 2022

 

Om partnere

  • Teknologisk Institut, projektledelse: Skal derudover stå for konceptudvikling af prototyperne i tæt samarbejde med de øvrige partnere. Test af prototyper til udvalgte anvendelser. Bidrage til udvikling af egetæppers cirkulære forretningskoncept med take-back system. Miljøanalyser omkring uønskede stoffer mm. Projektledelse og koordinering af projektet.
  • Ege Carpets A/S: Skal tilvejebringe råvarer fra produktionen, som skal konverteres til nye produkter og anvendelser, medvirke ved forsøg og netværksopbygning, udvikling af forretningskoncept med anvendelse af tæppeaffald herunder skitsere et muligt take-backsystem for branchen.
  • Convert A/S: Konvertering af produkterne vha. neddeling samt CAFT-teknologien foregår hos Convert, og der også vil være mulighed for at gennemføre forsøg med fremstilling af kompositter. Forretningsudvikling.