CirkEL - fra elektronikaffald til cirkulære ressourcer

Aisha  Rafique

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 36.

CirkEL

CirkEL - fra elektronikaffald til cirkulære ressourcer

Elektronik er en uundværlig del af det moderne samfund, men det lineære forbrug af elektronik belaster miljøet og tærer på kritisk begrænsede ressourcer.

Visionen for CirkEL er at konvertere dansk elektronikindustri fra en lineær til en cirkulær industri med fokus på at øge genbrugsgraden dels af elektronik-produkter og delkomponenter, dels af kritisk begrænsede ressourcer.

10 virksomheder bag fem indsatsområder

Aktørerne i CirkEL-projektet arbejder på at udvikle teknologi og metoder inden for fem områder:

  1. Forsortering og stillingtagen til brugt elektronik
  2. Adskillelse af delkomponenter
  3. Genbrug
  4. Genanvendelse
  5. Cirkulært design

I projektet arbejdes der på forskellige case-forløb som har de nævnte områder i fokus.

Konsortiet bag CirkEL består af 10 virksomheder, bl.a. en række producenter af elektronikprodukter, affaldshåndteringsvirksomheder og leverandører af genanvendelsesteknologier.

 

CirkEL fokusområder

 

Ragn-Sells Danmark

Centralt i konsortiet står Ragn-Sells Danmark, som er en aktør inden for miljørigtig affaldsindsamling, sortering, oparbejdning og transport af alle typer affald inkl. elektronikaffald. I projektet vil Ragn-Sells fokusere på facilitering af en forøgelse af genbrugsgraden, effektivisering af sorteringsprocesser samt bidrage med vigtig viden om nuværende og fremtidige affaldshåndteringsprocesser.

B&O

B&O producerer high-end elektronik produkter, der kan vare hele livet gennem tre hovedområder: Design for fremtiden, langtidsholdbare, cirkulære og bæredygtige produkter, og ved at udfordre synet på, hvad ’nyt’ egentlig er, og forestillingen om, at et ’second life’ produkt opfattes som mindre attraktivt end et nyt og ubrugt produkt, og forsætte sikringen af flere liv i deres produkter gennem reparation og service. I CirkEL-projektet er B&O gået sammen med Teknologisk Institut om at nærmere undersøge muligheden for second life, istandsættelse og genfremstilling af high-end produkter via en række analyser og forsøg på udvalgte B&O elektronik case-produkter.

Nilfisk

Nilfisk producerer rengøringsudstyr og tilbyder i dag en bred portefølje af produkter til det professionelle marked og til private forbrugere. Nilfisk har et øget fokus på bæredygtighed og et mål om at nedbringe deres CO2-aftryk og har derfor en strategi for “Service as a business for professionals” som skal forlænge levetiden af deres produkter igennem service-, reparation-, genbrug- og genanvendelsesinitiativer. Igennem CirkEL-projektet fokuserer Nilfisk på at blive klogere på ”take-back”-ordninger ved nærmere undersøgelser, som indebærer kortlægning og adskillelse af udvalgte case-produkter.

KK Wind Solutions

KK Wind Solutions er leverandør til den globale vedvarende energiindustri. Virksomheden udvikler og fremstiller elektromekaniske systemer, som bidrager til bæredygtig energiproduktion og innoverer for at sænke omkostningerne til vedvarende energi. I CirkEL-projektet har KK Wind Solutions fokus på at gøre deres energilagringsprodukt mere cirkulært. Dette gøres gennem en række undersøgelser på lagringsproduktet for at opnå større viden om batterigenanvendelsesteknologier.

Schneider Electric

Schneider Electric er en global elektronikvirksomhed, som producerer alt fra software-løsninger til hardware til større industrier og private boliger. Schneider Electric har en grøn strategi, og i CirkEL-projektet er fokus rettet mod diverse kommunikationsmoduler og elektriske kontakter med henblik på at udnytte alle ressourcer i produkterne cirkulært. 

Techsave

Techsave har udviklet en patenteret rense- og tørreproces, der gør det muligt at istandsætte produkter, der er beskadiget af væske, rust, salt eller sukker. Denne proces vil i projektet blive videreudviklet og anvendt på flere udvalgte case-produkter for at sikre en øget genbrugsgrad.

Trebo

Trebo har udviklet en patenteret genanvendelsesteknologi, som kan sortere blandinger af forskellige plasttyper og metaller. Denne teknologi skal i dette projekt udvikles til og anvendes på elektronikprodukter og på den måde både øge genbrugsgraden. For at sikre højere kvalitet og minimere degradering af de genanvendte materialer, fokuserer Trebo på closed-loop recycling. Closed-loop recycling betyder, at materialerne som udgangspunkt skal bibeholdes i de samme produkter på tværs af livscykler.

Eldan Recycling

Eldan Recycling står i spidsen for at skræddersy genanvendelses- og oparbejdningsmaskiner til at håndtere en lang række forskellige affaldstyper i hele verden. I CirkEL vil Eldan fokusere på videreudvikling af genanvendelsesteknologier med øget genanvendelsesgrad for øje.

European Recycling Platform (ERP)

European Recycling Platform (ERP) arbejder med producentansvar og har til formål at hjælpe producenter i forbindelse med compliance, rapportering og affaldshåndtering. I CirkEL projektet arbejder ERP i tæt samarbejde med hele konsortiet på kortlægningen af e-waste samt udvikling af take-back løsninger for elektronikprodukter, hvor virksomhedens brede netværk er med til at sikre at der vælges de bedst mulige løsninger.

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut varetager projektledelsen og supporterer den tekniske udvikling hos de øvrige partnere. Den tekniske udvikling dækker bl.a. over optimering af genanvendelsesteknologier og robotteknologi til sortering. For Teknologisk Institut er det vigtigste at levere afgørende teknologiske viden, der både sikrer et reduceret miljøaftryk og øger virksomhedernes konkurrencekraft.

 

Står du og mangler ansvarlige løsninger til håndtering af elektronikprodukter, og vil du lære mere om vores End-of-Life strategier - eller sidder du med løsninger til at håndtere elektronikprodukter, som kan bidrage til øget genanvendelse, så tag fat i Aisha Rafique, projektleder på Teknologisk Institut.