Danmarks Industrielle Neutronlab

Nikolaj  Zangenberg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 94.

Illustration - European Spallation Source - Lund Sverige

Danmarks Industrielle Neutronlab

Aktivitetsplan nr. B3 - 2017-2018

Opbygningen af Danmarks Industrielle Neutronlab vil give vækstorienterede og innovative virksomheder i Danmark en kompetent og effektiv adgang til verdens mest avancerede analyseværktøj for bløde og hårde materialer: Neutronkilden European Spallation Source i Lund. Koblet med den snarlige adgang til røntgenanalyser fra de nye state-of-the-art synkrotronfaciliteter MAX IV (Lund) og European-XFEL (Hamburg) vil danske virksomheder opnå unikke muligheder for at få analyseret fremtidens materialer og processer indenfor materialeteknologi, nanoteknologi, fødevarer og pharma.

Aktivitetsplanen vil understøtte og opfylde dele af den danske ESS strategi med et minimum af administration ved at bygge ovenpå Teknologisk Instituts eksisterende kompetencer inden for neutronspredning, samarbejder med ESS og andre Big Science faciliteter, samfundspartnerskabet LINX, de kommende danske fyrtårnsmiljøer på universiteterne og den store gruppe af danske virksomheder, som Instituttet i dag servicerer. Aktiviteten fungerer samtidig som et pilotprojekt for at opbygge og afprøve denne helt nye service i GTS-nettet.

Aktivitetsplanen adresserer de to væsentligste udfordringer for etableringen af neutronspredning som højteknologisk service til virksomhederne:

  • Udbredelsen af viden om gevinsten ved at anvende avancerede karakteriseringsteknikker baseret på neutroner og synkrotronstråling.
  • Teknisk og forretningsmæssig kapacitetsopbygning i det højteknologiske rådgiversegment for at kunne tilbyde neutron- og røntgenspredning som industriel service.

Teknologisk Institut besidder i forvejen stærke faglige kompetencer inden for brug af synkrotron- og neutron-teknikker, hvilket medfører, at Instituttet allerede i denne aktivitetsplan vil gennemføre industrirelevante pilotprojekter, som løser problemstillinger med neutroner ved fx at benytte tilbud fra EU projekterne Sine2020 eller Baltic TRAM, der giver industriadgang til neutronanalyser via fx ILL (Frankrig), PSI (Schweiz) eller ISIS (UK). Disse cases anvendes som eksemplificering af brugen af neutroner overfor virksomheder og mindsker derved forståelsesbarrieren i forhold til anvendelse af ESS.

Instituttet vil tilbyde neutron- og røntgenanalyser ved brug af avancerede teknikker fra Big Science faciliteter som en service til en bred vifte af danske virksomheder ved at udvikle nye forretningsmodeller og opgradere egne kompetencer i tråd med den nationale strategi om ESS. 100 virksomheder vil blive involveret i aktivitetsplanen dels ved at få udført direkte analyser med neutroner og synkrotronstråling (røntgen), ved at deltage i afklaringsforløb og FoU-samarbejder eller ved deltagelse i netværk og videnspredningsaktiviteter.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.