Den digitale fabrik - AP4 VisStik II

Peter René Bolvig Stentebjerg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 90.

byld

Den digitale fabrik - AP4 VisStik II

AP4 VisStik II

Målene med AP4 er at udvikle og teste en forbedret løsning til kontrol af stikning, der bibeholder den høje sikkerhed for detektion af ikke-stukne grise, men reducerer forekomsten af fejlalarmer.

 

Stentebjerg, P. (2024) Optimering af visionteknologier på dansk slagteri. Plus Proces nr. 3 side 35

Stentebjerg, P. (2024) Visionsystem optimeret. Nyhedsbrev Fødevarer og Produktion - udsendt til 1050. 22. januar

Projektstatus 4. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at

•Der er udviklet en ny software-pakke, der forbedrer detektionen af grænsen mellem gris og blod, hvilket resulterer i færre falske alarmer.

•Softwaren er testet på et større testmateriale fra to eksisterende VisStik-installationer samt på en intern testopstilling.

•I november 2023 blev den nye softwarepakke implementeret i en eksisterende VisStik-installation hos værtsvirksomheden, og løsningen har kørt i drift lige siden, hvor det også er bekræftet, at antallet af stop er reduceret væsentligt pga. de færre falske positive.

Den næste store aktivitet i projektet er, at

•Projektet afsluttes i år med en års-/slutrapport for projektet.

Projektstatus 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er:

• Der har været fokus på udviklingen af nye algoritmer til detektionssoftwaren for at opnå færre falske alarmer og fortsat sikre korrekt detektion af ikke-stukne grise.

• Der er foretaget yderligere udvikling af test-programmet til VisStik, så evalueringen af de nye algoritmer kan foretages mere automatisk for at understøtte denne udviklingsproces.

• Der er desuden hentet data hjem fra flere VisStik-installationer for at sikre et større testmateriale.

Den næste store aktivitet i projektet er, at

• Implementere de nye detektionsalgoritmer i den eksisterende VisStik-software.

• Teste den samlede løsning hos en værtsvirksomhed med en eksisterende VisStik installation

Projektstatus 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at

•Der er foretaget et besøg på et relevant slagteri, hvor VisStik er installeret og i drift. Dette besøg gav anledning til at diskutere nuværende forhold ifm. stikning af grise, samt muligheder for opgraderinger, der kan løfte performance af VisStik.

•Ved gennemgang af data fra flere VisStik-installationer er der identificeret en konkret situation, som også er gældende hos den aktuelle besøgte virksomhed, og som giver anledning til falske alarmer, selvom grisen er stukket korrekt.

•Projektgruppen har arbejdet på at udvide den oprindelige software til VisStik med bl.a. et nyt testprogram, der kan sammenligne en ny softwareopdatering med den nuværende. Dette er for at opnå en bedre performance med færre fejlalarmer, men samtidig også at sikre, at detektionen af ikke-stukne grise forbliver på nuværende høje niveau. 

Den næste store aktivitet i projektet er, at

•Udvikle ny detektionssoftware til bedømmelse af ikke-stukne grise for at reducere mængden af falske alarmer.

•Indhente større mængde af data fra flere VisStik-installationer for at kunne foretage nødvendige test, der skal sikre performance af systemet.

Projektstatus 1. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at:

•Data fra eksisterende VisStik-installationer er fremskaffet for at kunne analysere den nuværende performance af udstyret.

•Der er foretaget en kategorisering af alarmsituationer over en tidsperiode for at undersøge mængde og frekvens af eventuelle falske positive alarmer.

•Der er identificeret en fejlsituation, som ved fjernelse vil give mulighed for en forbedret performance af software-analysen på billedata.

Den næste store aktivitet i projektet er, at

•Præsentere førnævnte analyse for branchen ved besøg på fabrikker.

•Foretage en tæt dialog omkring forbedringsmuligheder, fx ændrede procesforhold, installationsforhold samt nødvendige software-opdateringer.