Der skal spares på energien på byggepladsen

Thomas Juul Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 57.

Der skal spares på energien på byggepladsen

Nye løsninger skal realisere ønsket om at holde byggeaktiviteterne i gang året rundt og samtidig undgå, at energiforbruget i byggeprocessen eksploderer

Det er særligt vinterhalvåret, som er et dyrt bekendtskab for energiforbruget, når udstyr til opvarmning og udtørring tages i brug. I Bygningsreglementet (BR10) er der strikse krav til fugtniveauet i byggematerialer og det betyder ofte, at nyopførte og renoverede bygninger skal opvarmes og udtørres grundigt for at sikre et tilstrækkeligt lavt fugtniveau.

Fugthåndtering og det afledte forbrug tegner sig for op til 80 % af energiforbruget på byggepladser. Overslagsberegninger viser, at den energi, der bruges til udtørring under opførelsen, svarer til ca. tre års energiforbrug i bygningens driftsfase. Der er med andre ord plads til forbedringer og det tager et nyt udviklingsprojekt under ledelse af Teknologisk Institut nu fat på at gøre noget ved. Målet er at kunne stille de rigtige værktøjer til rådighed for byggeriet, så de mest energivenlige og effektive løsninger til fugtudtørring bliver valgt.

Udtørring med varmekabler

Udtørring med varmekabler

El-apparater sender forbruget på himmelflugt

Effektiv udtørring af byggematerialer er ifølge projektleder fra Byggeri og Anlæg på Teknologisk Institut, Thomas Juul Andersen, en essentiel del af byggeprocessen.

”Opvarmning- og udtørringsprocessen er vigtig, fordi den medvirker til, at byggematerialerne ikke bliver skadet under opførelsen. Risikoen for fugtproblemer, når bygningen tages i brug, bliver ligeledes minimeret og her tænker jeg særligt på risikoen for vækst af skimmelsvampe. Vi lever i en verden, hvor byggetiden helst skal være så kort som muligt og det stiller store krav til en effektiv udtørringsproces”, siger Thomas Juul Andersen.

For Thomas Juul Andersen er der ingen tvivl om, at der er behov for at spare på energien i byggefasen. Et netop afsluttet projekt for Energistyrelsen, udført af Teknologisk Institut, med beregninger fra flere byggeprojekter, viser, at energiforbruget på nationalt plan til fugthåndtering i byggeprocessen estimeres til at være ca. 572 GWh alene til nybyggeri.

”Langt hovedparten af energiforbruget går til el-forbrugende apparater, blandt andet på grund af kravet i bygningsreglementet om, at bygningen skal være tør ved aflevering. Det krav har været med til at øge behovet for udtørring under byggeprocessen”, forklarer Thomas Juul Andersen.

Gevinst for både branche og samfund

Der er gevinst at hente for flere af aktørerne i byggebranchen. For den professionelle bygherre vil en energibesparelse kunne være med til at reducere anlægsomkostningerne betydeligt. For entreprenører ligger der ligeledes et besparelsespotentiale på entreprisen ved den rette optimering af udtørringsprocessen.

Der er også er god gevinst at hente for samfundet, som netop har fokus på udvikling af nye energieffektive løsninger.

Derudover bidrager projektet til at styrke Danmarks position som internationalt foregangsland på energiområdet.

”Igennem historien har skrappe danske energikrav gentagne gange tvunget byggeriets parter til at finde nye teknologier og værktøjer, som fastholder en international førerposition, og som også gør, at danske virksomheder kan sælge knowhow uden for landets grænser. De løsninger vi forventer at finde frem til i projektet vil også kunne bidrage til netop at styrke vores virksomheders position både i og uden for Danmark”, siger Thomas Juul Andersen.

Online-værktøj skal synliggøre potentialet

En af de vigtigste målsætninger i projektet er at udvikle et webbaseret værktøj til anvendelse i projekteringsfasen. Værktøjet skal være med til at sikre et minimalt energiforbrug til udtørring i forbindelse med konkrete byggeprojekter.

”Energiforbruget bliver estimeret ud fra brugerens indtastninger om bygningen og de valg, der træffes omkring fugthåndtering på byggepladsen” forklarer Thomas Juul Andersen og fortæller, at når brugeren får synliggjort den energimæssige betydning af konkrete valg, så får brugeren bedre mulighed for at vælge energieffektive løsninger og dermed reducere energiforbruget til udtørring.

Værktøjet beregner også en såkaldt ”Best Practice” og ”Normal Practice”, som er en middelværdi for energiforbruget til udtørring på danske byggepladser. Dermed er det muligt at ”benchmarke” resultatet på en let forståelig skala. Værktøjet kan også anvendes af rådgivere som inspiration til formulering af udbudsmaterialet. Værktøjet vil være offentligt tilgængeligt efter projektafslutning og Teknologisk Instituts vil stå for driften og videreudvikling.

Projektdeltagere: Ud over Teknologisk Institut deltager Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet, MT Højgaard A/S, Skadeservice Danmark A/S og Dansk Byggeri i projektet.

Projektet, som er blevet til gennem projektet ”Den bæredygtige byggeplads” som er en del af InnoBYG-netværket, er bevilget af Dansk Energi i forsknings- og udviklingsprogrammet ELFORSK for effektiv energianvendelse.

Se betaversion af det webbaserede værktøj her: http://www.teknologisk.dk/beregning-af-energiforbrug-til-udtoerring/32795