Det biobaserede samfund

Anne Maria Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 16.

Det biobaserede samfund - G2

Det biobaserede samfund

Aktivitetsplan nr. G2 - 2016-18

Danmark har potentiale til at blive et stærkt bioøkonomisk vækstcenter, og dermed være blandt frontløberne til at udvikle nye bioøkonomiske værdikæder [Det Nationale Bioøkonomipanel, 2014]. Under Horizon 2020 investerer Europa-Kommissionen massivt i forskning inden for området i forventning om vækst og nye arbejdspladser, men erkender samtidig, at det er udfordrende at få implementeret forskningsresultaterne i industrien.

For at indfri vækstpotentialet har industrien derfor behov for mange initiativer, som kan støtte udviklingsprocesserne. I denne aktivitet vil Teknologisk Institut udvikle nye produkter og processer til at demon­strere forretningspotentialet for lovende nye biomasseværdikæder og kompetencer til at rådgive danske virksomheder om optimal udnyttelse af biomasse, herunder udvikling, produktion og anvendelsen af biobaserede produkter.

Målgruppen omfatter producenter af bioenergi, materialer, foder og fødevarer, biomasseproducenter fra landbrug, skovbrug og marine biomasser. En referencegruppe med 16 repræsentanter fra målgruppen har været involveret i udarbejdelsen af aktivitetsplanen.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.