Dokumentationskrav til fødevarekvalitet, kemi og sensorik

Lene  Meinert

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 67.

kemi

Dokumentationskrav til fødevarekvalitet, kemi og sensorik

Formål

Indsigt i udviklingen indenfor fødevaresektoren sikrer, at kødindustrien er i front, hvad angår fødevarekvalitet. På analyseområdet opretholdes en praktisk tilgang til mere komplicerede analysemetoder, baseret på nyere teknologier.

 

Artikel:
Grønbech, M. (2020) Simple steps to effective sensory evaluation in the food industry. Meatingplace Magazine, november

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output fra det kemiske laboratorium er resultater fra det videre arbejde med prøveforberedelsen forud for LC-MS/MS analysen, hvor oprensningskolonner, bl.a. PhenomenexPhree og HLB, er afprøvet. Resultaterne viste, at begge kolonnetyper er velegnede, afhængigt af de kemiske egenskaber for de aktive stoffer. Der kan således være behov for at anvende flere kolonnetyper ved oprensning af prøver forud for anvendelse af multimetoder til analyse af veterinære lægemiddelrester. Afprøvningen har givet en god indsigt i forskellig kolonnetypers kapacitet og kvalitet.

Der er deltaget i følgende faglige arrangementer:

•Eurosense konference (virtuel): Nyeste viden om sensoriske metoder og databehandling

•Webinar, MatPrat and Animalia: A scientific deep dive into the issues of meat

•Christiansborg, JA: Fødevarer i grøn omstilling

Projektet afsluttes ultimo 2020. 

 

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output fra det kemiske laboratorium er, at følsomheden i metoden til screening af ormemidler, er vurderet ved tilsætning af Flubendazole og Fenbendazole til serum/plasma (standard addition). Da der er tale om en kompleks matrice, som erfaringsmæssigt giver udfordringer, er der forud for tilsætningen afprøvet forskellige separationskolonner, mhp. at fjerne fedt. De foreløbige analyseresultater fra de oprensede, spikede prøver, ser lovende ud. Men, der skal arbejdes videre med oprensningsprocessen, og analyseparametrene på udstyret skal finjusteres.

Det sensorisk laboratorium har udarbejdet informationsmateriale vedrørende anvendelse af sensorik i virksomheden, bl.a. en artikel til MeatPlace, med særlig fokus på kødprodukter. Der er desuden arbejdet på et nyhedsbrev med sensorik, i form af et temanummer. Endelig er de mange muligheder i sensoriske analyser synliggjort på de digitale platforme (Instagram, videoopslag, m.m.).

Den næste store aktivitet i projektet er, at afslutte arbejdet med afprøvning af metode til screening af ormemidler, herunder afrapportering. 

Nyhedsbrev (temanummer) for det sensoriske område færdiggøres.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output fra det kemiske laboratorium er, at arbejdet med afprøvning af multimetode (LC-MS/MS) til screening for ormemidler i blod (serum) er påbegyndt. Stofferne Flubendazole og Fenbendazole, samt tilhørende interne standarder, er identificeret og indkørt på analyseudstyret som rene opløsninger. Der er gennemført analyser af standardrækker for linearitet samt følsomhed, og resultaterne herfra er lovende.

I det sensorisk laboratorium har der været gennemført en gennemgribende kvalitetsvurdering af de sensoriske analyser samt af det sensoriske panel. Der er dialog med de øvrige medlemmer i den nationale sensorik ERFA-gruppe, hvor det årlige møde desværre måtte aflyses pga. Corona.

Der er gennemført ekstern audit af DANAK i begge laboratorier, efter den nye ISO standard, ISO17025:2017. En forsat akkreditering, efter den nye standard, blev godkendt for DMRI.  

Den næste store aktivitet i projektet er, at teste metoden til screening af ormemidler ved tilsætning af stofferne til serum (standard addition). Herved kan metodens følsomhed vurderes i serum, der er en kompleks matrice, som erfaringsmæssigt giver udfordringer. 

Der udarbejdes et nyhedsbrev for det sensoriske område.


Projektstatus 1. kvartal 2020

Der er foretaget litteraturgennemgang samt udarbejdet plan for afprøvning af multimetode (LC-MS/MS) til screening for ormemidler i blod. Det forventes at metodeafprøvningen startes op i 2. kvartal 2020.

Test er indledt af metoder til analyse af biogene aminer samt PAH forbindelser (polycykliske aromatiske kulbrinter). En analyse af komponenterne er relevant i forbindelse med lagringsforsøg samt forsøg med røgning og tørring af kødprodukter, af sundhedsmæssige årsager. Til oprensning af biogene aminer fra kødprøverne er der afprøvet specielle oprensningskolonner (SPE, kation/reversed phase).

Der er deltaget i international ringtest med fødevareanalyser (FAPAS).

 

 

Projektet før 2020

Kemi:

Artikel:

Borggaard, C.; Aaslyng, MD.; Jensen, K. (2015) Multispektral imaging - hurtig information om farve på inhomogene produkter. Dansk Kemi 96 nr 5 side 15-16

                                                              
 Råvarekvalitet incl. sensorik

se også sensoriks egen hjemmeside

Omtale, artikler, interviews, konferencer:

Aaslyng, MD  (2019) Sådan undgår du skadelige stoffer fra grillen. Jammerbugtavis.dk 9. juli 

                     (2019) DMRI News

Aaslyng, MD (2018) Meat flavour in pork and beef from animal to meal.6th Meat Conference, Bangkok                     

Aaslyng, MD (2018) Skal du grille på kul, el eller gas? livstil.tv2.dk                     

Aaslyng, MD (2018) Steg grilbøfferne på den sunde måde. B.dk, Metroxpress, Skive Folkeblad, Sjællandske, Frederiksborg Amtsavis, Aalborg.nu

Bejerholm, C., Hofer, LH, Aaslyng, MD (2018)  Boar taint - a challenge for the pig industry. Eurosense 2-5 september Verona 

Aaslyng, MD., Bejerholm, C.(2018) Sensorikk i virksomheten. Matindustrien.no 21/2-2018

Aaslyng, MD., Meinert, L. (2017)Meat flavour in pork and beef - from animal to meat. Meat science

Bejerholm, C (2016) Hvad smager hun på?Søndagsavisen Vestegnen                       

Bejerholm, C. (2016) Med smagspanelet på arbejde. Dagbladet Roskilde                     

Bejerholm, C. (2016) Sådan steger du påskelammet perfekt. mad.tv2.dk                      

Tørngren, M.; Aaslyng, MD (2015) Den gode smag i måltidet. Fødevaremagasinet oktober 18-19                  

Aaslyng, MD.(2015)  Myter: Det vidste du (måske) ikke om kød. mad.tv2.dk 15/5-2015                  

Bejerholm, C. (2015) Sådan steger du påskelammet perfekt. videnskab.dk + newsbreak.dk + organictoday.dk + bt.dk + mad.tv2.dk                       

Bejerholm, C. (2014) Sådan laver du den perfekte flæskesteg. dagens.dk + newsbreak.dk + videnskab.dk + mad.tv2.dk                     

Bejerholm, C.; Tørngren, MA.; Aaslyng, MD(2012) Cooking of meat. Encyclopedia of Meat Sciences, second edition           

Kristensen, L.; Støier, S.; Würtz, J.; Hinrichsen, L. (2014) Trends ind meat science and technology: The future looks bright, but the journey will be long. Meat Science       

Aaslyng, MD. (2014) Myter: Det vidste du ikke om kød. TV2 Go + TV2 28/7-2014            

Aaslyng, MD; Tørngren, MA.; Meinert, L.(2014) Elderly people's preference for meal apperance and composition. Eurosense Copenhagen 7.-10. september              

Aaslyng, MD (2014) Madnørden : Smør-møre simreretter. Tillæg til Mad & Bolig november               


WP:2 Dyrevelfærd

se www.animalwelfare.dk