Dreamwind - genanvendelige materialer til vindmøllevinger

Helle  Svendsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 24.

Vindmølle - Windpower

Dreamwind - genanvendelige materialer til vindmøllevinger

Projektstart 03.2016. Projektafslutning 03.2020.

Produktionen af vindenergi er stigende og medvirker til en mere bæredygtig planet. For at bistå denne udvikling fokuserer vindindustrien i dag på øget bæredygtighed af vindmøllevingerne for at sikre, at vindenergien bliver produceret på de bedst mulige vilkår. Dreamwind projektet arbejder derfor på at udvikle nye højstyrke kompositmaterialer, som på sigt kan bruges til fremstilling af vindmøllevinger, således at brugte vinger kan skilles ad og genbruges.

Øget bæredygtighed af vindenergi gennem udvikling af nye materialer

Det stadigt stigende energiforbrug stiller store krav til produktionen af grøn energi. For at sikre en fortsat bæredygtig udvikling har vindindustrien nu fokus på materialerne, som møllevingerne fremstilles af, som er den største enkeltstående barriere for, at alle dele af en vindmølle kan genbruges. Dreamwind-projektet (Designing REcyclable Advanced Materials for WIND energy) tager denne udfordring op og arbejder på at udvikle genanvendelige højstyrke kompositmaterialer, hvor hele produktets livscyklus tages med i betragtning under udviklingen.

Design af nye højstyrke kompositmaterialer

I projektet samarbejder Vestas, en Vestas-materialeleverandør, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut om at udvikle nye kompositmaterialer tilsigtet brug i vindmøllevinger. Denne udvikling er dels baseret på fremstilling af stimuli-responsive materialer, som kan skilles ad efter vindmøllens levetid og dels ved inkorporering af biobaserede ressourcer i de nye materialer.
I projektet arbejdes der med materialeudvikling i en cirkulær økonomisk ramme. Ved at se materialeudviklingen i en bredere sammenhæng kan man have fokus på, at produktet er bæredygtigt både i økonomisk og ressourcemæssig sammenhæng. Endvidere skal den nyeste teknologiske viden sørge for, at produktet kan matche nuværende materialers præstationsevner. Et sådant materiale vil skabe værdi langt ud over produktets levetid, og brug af genanvendelige materialer er en samfundsmæssiggevinst både pga. mindsket miljøpåvirkning og for skabelse af nye arbejdspladser i hele genanvendelseskæden.

Dreamwind figur

 
Skematisk illustration af cirkulær materialeanvendelse, der danner ramme for udviklingen af nye højstyrke materialer i projektet Dreamwind. Materialerne genbruges og udgør derfor en markant mindre belastning for miljøet. Desuden fastholdes materialerne som en ressource enten i samme ressourcestrøm eller i en ressourcestrøm til en anden branche.

Deltagere

  • Vestas Wind Systems
  • Aarhus Universitet
  • Teknologisk Institut

Projektet er støttet af Innovationsfonden.

For mere information