Dynamisk kontormiljø på brugerens præmisser

Maria Louise Bønnelykke

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 90.

Implement lobby

Dynamisk kontormiljø på brugerens præmisser

Projektperiode: 2019 - 2021

Projektet undersøger og demonstrerer hvordan kontormiljøer bedre kan udnyttes effektivt og derved reducere energiforbruget på en måde som samtidig øger brugertilfredshed og skaber en bedre oplevelse af indeklimaet. Ved hjælp af machine learning, bevægelsessensorer og indeklimamålinger visualiseres og anbefales rette indeklima og arbejdsstationer for brugeren. 

 

Projektet undersøger og demonstrerer hvordan kontormiljøer bedre kan udnyttes effektivt og derved reducere energiforbruget på en måde som samtidig øger brugertilfredshed og skaber en bedre oplevelse af indeklimaet. Formålet er at udnytte forskellene i bygningens indeklima til at møde brugernes forskellige præferencer, hvilket kan sikre et mindre energiforbrug. 

Ved hjælp af loT-løsninger som bevægelsessensorer og monitorering af eksempelvis C02- koncentration og temperatur visualiseres indeklima og arbejdsstationer for brugerne. Brugerne får derved muligheden for selv at træffe et valg i forhold til foretrukket indeklima og hvilke faciliteter aktuelle arbejdsopgaver kræver -eksempelvis stilhed til fordybelse eller mu­lighed for at samarbejde med kolleger. Indeklimaet vises både aktuelt og det forventede i lø­bet af dagen (prædiktivt). 

Ud fra brugernes ønsker og adfærd kan machine learning sikre den bedst mulige overensstemmelse mellem drift og brug af lokalerne for øget energieffektivitet. Ved at få overblik over brugsmønstre bliver det muligt at tilpasse lokaler og drift i takt med at brugernes ønsker æn­drer sig. Dermed opnås energibesparelser og større viden om, hvordan kontormiljøer i prak­sis kan udnyttes bedre.

Resultaterne vil være relevante for entreprenører, arkitekter, driftsan­svarlige, ejendomsadministratorer, brugere mv. og kan implementeres i teknisk simple til tek­nisk avancerede bygninger. 

 

Projektnummer: 351-034

Projektansvarlig

Teknologisk Institut

Projektleder

Maria Louise Bønnelykke

mlbo@teknologisk.dk

 

PROJEKTDELTAGERE

Syddansk Universitet

lmplement Consulting Group

CLIMAID IvS

 

ØKONOMI

Bevillingsår: 2019

Tilskud: Kr. 1.371.610 - 64%

Egenfinansiering: Kr. 775.690 - 36%

Total budget: Kr. 2.147.300

Timer: 2.675