Dyrevelfærd på slagtedagen - AP1 Stressfri bedøvelse

Rikke  Bonnichsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 82.

animal welfare definition

Dyrevelfærd på slagtedagen - AP1 Stressfri bedøvelse

Formål:

Målet med AP1 er at identificere faktorer, der har betydning for grises stressniveau forud for bedøvelse, og undersøge, hvordan grise udsat for håndtering uden disse faktorer reagerer på CO2-bedøvelse.

 

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der har været afholdt følgegruppemøde med gennemgang og afstemning af arbejdsplanen for projektet. Første skridt i projektet er at undersøge niveauerne af aversiv adfærd og eksitationer under CO2-bedøvelse på et dansk slagteri under produktionsforhold (som case).

Forsøgsplanlægningen er igangsat, herunder afklaring af sikkerhedsforhold i forbindelse med opsætning af kamera i bedøveren, samt test og klargøring af udstyr. 

Den næste store aktivitet i projektet er at få igangsat dataindsamlingen for at vurdere bedøvelsesforløbet på værtslagteriet. Som det første skal der udarbejdes en beskrivelse af metode til vurdering af bedøvelsesforløb. Vurderingen skal ske med udgangspunkt i videnskabelig tilgængelig viden og ved at benchmarke niveauerne, så godt som muligt, med de alternative gasser/gas-kombinationer, der er beskrevet i litteraturen.

gris