Dyrevelfærd på slagtedagen - AP2 Forbedringer af den automatiske drivgang

Rikke  Bonnichsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 82.

animal welfare definition

Dyrevelfærd på slagtedagen - AP2 Forbedringer af den automatiske drivgang

Fomål:

Målet med AP2 er at arbejde videre med forbedringer og overvågning i drivgangen; herunder belyse den dyrevelfærdsmæssige effekt af en mere rolig håndtering af dyr under drivning inkl. effekten på bedøvelsesforløbet

 

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at

•Der har været afholdt følgegruppemøde med gennemgang og afstemning af arbejdsplanen. Trin 1 er at gennemføre en praktisk test/implementere de resultater, der er opnået vha. DMRIs simulering af drivgangen.

•Resultaterne fra simuleringen viser, at det antageligt – ved at ændre indstillingerne - kan lade sig gøre at styre den mekaniske drivgang mere dyrevelfærdsmæssigt og uden nedsat produktions-flow.

Projektet er blevet forlænget, og er nu en arbejdspakke (AP2) i SAF-projektet om dyrevelfærd på slagtedagen.

Den næste store aktivitet i projektet er, at

•Udarbejde en plan for gennemførelse af den praktiske test på værtslagteriet i samarbejde med Marel og værtsslagteriet. Herunder plan for omprogrammering af styringssystemet til de automatiske drivlåger samt for effektvurdering af de ændrede indstillinger ift. såvel dyrevelfærd/flow i drivgangen som effekt på bedøvelsesforløbet.

driv