Dyrevelfærd på slagtedagen - AP3 Viden om dyrevelfærd

Dorte Lene Schrøder-Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 59.

animal welfare definition

Dyrevelfærd på slagtedagen - AP3 Viden om dyrevelfærd

2023

Målene med AP2 er at deltage aktivt i EU sub-group on Animal Welfare at the time of killing, relevante konferencer og møder med interessenter i ind- og udland samt at foretage litteratursøgninger.

Projektstatus 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at DMRI har deltaget aktivt i flere møder om udviklingen inden for dyrevelfærd. Det drejer sig især om vurdering af transportegnethed og korrekt brug af el-bedøvelse. Derudover har DMRI deltaget i forskellige former for formidlingsaktiviteter bl.a. i forbindelse med besøg af den japanske veterinærdirektør med følge.

DMRI superviserer desuden to veterinærspecialestuderende, der er i færd med at vurdere stress i forbindelse med CO2 -bedøvelse. De studerende optager video og lyd fra bedøver og udtager spytprøver til analyse for kortisol i forbindelse med bedøvelse.

Den næste store aktivitet i projektet er at fortsætte med at supervisere de to specialestuderende samt deltage på den årlige HSA konference (Humane Slaughter Association) i Birmingham i oktober 2023. Derudover vil DMRI bidrage med notater, artikler, mødeindlæg m.m. for at understøtte slagteriernes strategi.

 

Projektstatus 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at Teknologisk Institut har deltaget aktivt i flere møder vedr. revision af forordninger på dyrevelfærdsområdet. Derudover er der indhentet viden via litteratur om hangriseproduktion, transport  og vurdering af syge og tilskadekomne dyr forud for transport og ved ankomst på slagteriet.  I forbindelse med sidstnævnte er der både afholdt interne og eksterne møder for at diskutere muligheden for mere objektiv vurdering af dyrenes sundhedstilstand.

Den næste store aktivitet i projektet er at holde sig opdateret og på forkant med udviklingen inden for dyrevelfærd. Det drejer sig især om områderne transport af grise, håndtering af grise forud for bedøvelse samt selve bedøvelsesprocessen. Derudover vil Teknologisk Institut bidrage med notater, artikler, mødeindlæg m.m. for at understøtte slagteriernes strategi. Helt konkret vil Instituttet i den kommende tid supervisere to veterinærspecialestuderende i forbindelse med vurdering af CO2 bedøvelsesforløb (videooptagelser fra bedøver), samt udtagning/tolkning af resultater af spyt- og blodprøver (stressmarkører) i forbindelse med bedøvelse.

velf

Projektstatus 1. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at EU sub-group arbejdet er afsluttet. Konklusionerne fra arbejdsgruppen bruges nu i det videre arbejde med at revidere den planlagte opdatering af aflivningsforordningen. Der er desuden foretaget en opgørelse for 2022 over dødelighed for slagtegrise og søer under transport og ophold på slagteri.

Den næste store aktivitet i projektet er at holde sig opdateret og på forkant med udviklingen inden for dyrevelfærd. Det drejer sig især om områderne: transport af grise, håndtering af grise forud for bedøvelse samt selve bedøvelsesprocessen.

Derudover vil DMRI bidrage med notater, artikler, mødeindlæg m.m. for at understøtte slagteriernes strategi. Materiale og anbefalinger vedr. kontrol af bedøvelse fra EU’s referencecenter for dyrevelfærd for svin (EURCAW) vil bl.a. blive kvalitetssikret, og der vil blive udarbejdet et notat til videre brug i myndigheds- og kommissionsregi.

2022
AP3 Viden om dyrevelfærd

Målet med arbejdspakken er at indsamle nyeste viden om dyrevelfærd – såvel nationalt som internationalt – via deltagelse i seminarer og kongresser samt litteratursøgninger.

Formål:

Målet med AP3 er at indsamle nyeste viden om dyrevelfærd – såvel nationalt som internationalt – via deltagelse i seminarer og kongresser samt litteratursøgninger.

Kvartalsstaus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er indsamlet og formidlet faglig viden om transport og opstaldning af søer og slagtesvin. Derudover har DMRI deltaget i flere møder med branche og myndigheder vedrørende dyrevelfærd indenfor EU-området generelt og specifikt i forbindelse med transport.

DMRI har holdt sig orienteret om nyeste viden om dyrevelfærd ved at deltage i bl.a. Kongres for Svineproducenter i Herning (oktober), VID-konferencen om ‘Dyrevelfærdsmærker og andre markedsdrevne dyrevelfærdsinitiativer (November), samt møde i Bruxelles om produktion af hangrise (November).

Den næste store aktivitet i projektet er at afrapportere projektet i en slutrapport.

 

Artikel:

Nagel-Alne, G. ; Murphy, E.; McCauslin, B.; Hauge, SJ.; Dorte Lene Schrøder-Petersen ; Holthe, J. ; Alvseike, O. (2022) Meat safety legislation and its opportunities and hurdles for innovative approaches: A review

Food Control, vol. 141, November 2022

Konference:

Dorte Schrøder-Petersen (2022) Stunning method for pigs: Views on where to prioritize future research , HSA International Conference, Edinburgh July 2022

 

 

viden2

 

velf