Dyrevelfærd på slagtedagen - AP3 Viden om dyrevelfærd

Dorte Lene Schrøder-Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 59.

animal welfare definition

Dyrevelfærd på slagtedagen - AP3 Viden om dyrevelfærd

2023

Målene med AP2 er at deltage aktivt i EU sub-group on Animal Welfare at the time of killing, relevante konferencer og møder med interessenter i ind- og udland samt at foretage litteratursøgninger.

2022
AP3 Viden om dyrevelfærd

Målet med arbejdspakken er at indsamle nyeste viden om dyrevelfærd – såvel nationalt som internationalt – via deltagelse i seminarer og kongresser samt litteratursøgninger.

Formål:

Målet med AP3 er at indsamle nyeste viden om dyrevelfærd – såvel nationalt som internationalt – via deltagelse i seminarer og kongresser samt litteratursøgninger.

Kvartalsstaus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er indsamlet og formidlet faglig viden om transport og opstaldning af søer og slagtesvin. Derudover har DMRI deltaget i flere møder med branche og myndigheder vedrørende dyrevelfærd indenfor EU-området generelt og specifikt i forbindelse med transport.

DMRI har holdt sig orienteret om nyeste viden om dyrevelfærd ved at deltage i bl.a. Kongres for Svineproducenter i Herning (oktober), VID-konferencen om ‘Dyrevelfærdsmærker og andre markedsdrevne dyrevelfærdsinitiativer (November), samt møde i Bruxelles om produktion af hangrise (November).

Den næste store aktivitet i projektet er at afrapportere projektet i en slutrapport.

Kvartalsstaus 3. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er indsamlet og formidlet faglig viden om transport og opstaldning af søer og slagtesvin. Der er lavet opgørelser over dødelighed på slagterier og under transport.

Derudover har DMRI deltaget i flere møder med branche og myndigheder, vedrørende dyrevelfærd indenfor EU-området generelt og specifikt i forbindelse med transport.

Den næste store aktivitet i projektet er fortsat at ajourføre sig med udviklingen inden for dyrevelfærd, samt deltage i VID-konferencen om ‘Dyrevelfærdsmærker og andre markedsdrevne dyrevelfærdsinitiativer’ den 14. november 2022.

Artikel:

Nagel-Alne, G. ; Murphy, E.; McCauslin, B.; Hauge, SJ.; Dorte Lene Schrøder-Petersen ; Holthe, J. ; Alvseike, O. (2022) Meat safety legislation and its opportunities and hurdles for innovative approaches: A review

Food Control, vol. 141, November 2022

Konference:

Dorte Schrøder-Petersen (2022) Stunning method for pigs: Views on where to prioritize future research , HSA International Conference, Edinburgh July 2022

 

 

Kvartalsstaus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at DMRI har indsamlet faglig viden om transport og opstaldning af søer og slagtesvin, og formidlet den til slagterierne og øvrige interessenter. Derudover har DMRI deltaget i flere møder med branche og myndigheder vedrørende dyrevelfærd på EU-området generelt og specifikt i forbindelse med transport.

Den næste store aktivitet i projektet er, at DMRI holder sig opdateret og på forkant med udviklingen inden for dyrevelfærd. Det drejer sig især om områderne: transport af grise, håndtering af grise forud for bedøvelse samt selve bedøvelsesprocessen. Derudover vil DMRI bidrage med notater, artikler, mødeindlæg m.m. for at understøtte slagteriernes strategi.

viden2

Kvartalsstaus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er foretaget en litteraturgennemgang vedrørende monitorering af bedøvelsesniveauer. Denne viden skal, på sigt, bruges til at udvikle nye metoder til at vurdere bedøvelsesdybde hos slagtegrise.

Derudover er Håndbog Svinetransport (HST) blevet opdateret, og der er foretaget en opgørelse for 2021 over dødelighed for slagtegrise og søer under transport og ophold på slagteri.

 

Den næste store aktivitet i projektet er, at DMRI holder sig opdateret og på forkant med udviklingen inden for dyrevelfærd. Det drejer sig især om områderne: transport af grise, håndtering af grise forud for bedøvelse samt selve bedøvelsesprocessen. Derudover vil DMRI bidrage med notater, artikler, mødeindlæg m.m. for at understøtte slagteriernes strategi.

velf