Dyrevelfærd på slagtedagen - AP4. Jævnt flow i hele slagtekæden

Ida  Bahnsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 64.

animal welfare definition

Dyrevelfærd på slagtedagen - AP4. Jævnt flow i hele slagtekæden

Målet med AP4 er at udvikle et koncept til at sikre et mere jævnt flow i stald, drivgang og bedøver baseret på monitorering af slagtegangen, automatisk regulering af bedøver og drivgang samt procedurer for tømning af staldfolde

 

Kvartalsrapport 1. kvartal 2024

Det vigtigste nye output er, at det er belyst hvilke datakilder, der er relevante at undersøge nærmere samt, at der er afholdt møder med repræsentanter fra slagterierne. Læringen er bl.a.:

• Jævnt flow er i dag vanskeligt at måle, men konsekvensen af manglende jævnt flow kan måles som uensartet kørsel af bedøver/uensartet hastighed (tid mellem gondoler i bedøveren)

•Forhold i drivgangen, der kan resultere i ujævnt flow, kan måles som opståen af højt lågetryk i drivningen, samtidig med uens tidsmæssig afstand mellem fremføring af lågerne og dermed drivningen af grise mod bedøveren.

Der er endnu ikke en fælles forståelse af ”jævnt flow” og hvornår, der ikke er jævnt flow. Dermed er der endnu ikke et grundlag for at afgøre, hvornår jævnt flow ikke er til stede. Dette forhold adresseres i det videre arbejde.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der gennemføres yderligere slagteribesøg med det formål at forstå de reelle praktiske forhold. Der skal indsamles datakilder til analyse af hyppighed og varighed af stop i produktionen, som ikke kan udfyldes af den buffer-kapacitet, der allerede findes i sort ende.

Analysen kan ses som en traditionel ”flaskehalsanalyse”, hvor bedøveren er en flaskehals. Der skal i sort ende løbende fyldes buffer, der forhindrer huller i produktionen, men dette skal ske samtidig med, at grisene i drivning og bedøvelse også oplever ”jævnt flow”. Grisenes oplevelse af jævnt flow defineres alene ud fra forhold, der har betydning for velfærden af grisene. Første skridt mod målet er at forstå sammenhæng mellem stop og buffere, så det kan afklares, hvor der med fordel kan udvikles systemer for sikring af et mere jævnt flow i stald, drivgang og bedøver.

.