Effektivisering og nytænkning af rengøring

Anette Granly Koch

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 39.

Effektivisering og nytænkning af rengøring

WP1: CIP rengøring af hårstøder

 

 

WP2: Øget produktionstid og reducerede omkostninger gennem nytænkning af rengøring - RENPÅNY

Projektet RENPÅNY vil nytænke og effektivisere den daglige traditionelle rengøring på slagterier og kødforædlingsvirksomheder, så der både opnås økonomiske besparelser til gavn for konkurrenceevnen, samtidig med, at forbruget af vand, energi og kemikalier reduceres.

Ved slagtning og forarbejdning af svinekød er den daglige rengøring en økonomisk omkostning i million-klassen, der har direkte indflydelse på virksomhedernes konkurrenceevne samtidig med, at det medfører en betydelig påvirkning af miljøet. En nytænkning af rengøringen vil på sigt også give mulighed for en bedre udnyttelse af produktionsapparatet. I projektet vil der blive udviklet processer og procedurer til kontinuerlig renholdelse under produktion og et sensorbaseret hygiejneovervågningssystem som til sammen vil sikre, at fødevaresikkerhed, kvalitet og æstetik ikke kompromitteres. Ved denne nytænkning af den traditionelle rengøring på slagterier og kødforædlingsvirksomheder vil der opnås forbedret produktivitet og store besparelser, hvilket har positiv effekt på konkurrenceevnen og dermed på eksportværdien af dansk svinekød. Der vil desuden opnås en bedre bæredygtighed i svinekødsindustrien, da både vand- og energiforbrug reduceres og udledning af rengørings- og desinfektionskemikalier minimeres.

Projektet gennemføres i 4 arbejdspakker:

1. Screening og vurdering af hazards

Det fastlægges hvilke muligheder og begrænsninger, der er for nytænkning af rengøring på slagterier og forædlingsvirksomheder

2. Udvikling af processer og procedurer i pilot plant skala

Der udvikles processer og procedurer for løbende renholdelse under produktion

3. Hygiejnestyring gennem Process Analytical Technology (PAT)

Der udvikles et billigt og effektivt in-line styringssystem til kontrol af de mest kritiske hazards

4. Fuldskala-validering og slutdokumentation

Det dokumenteres, hvordan behovsstyret rengøring er en realistisk mulighed til gavn for virksomhedernes effektivitet og miljøet.

Projektets varighed: 1/1 2014 – 31/12 2017

Projektet finansieres af: Svineafgiftsfonden, Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet, Notura og HKScan samt ved aktiviteter udført af de deltagende virksomheder.


I projektet deltager:
Teknologisk Institut DMRI, KU Science, Tican fresh meat A/S, Danish Crown, 3-Stjernet A/S, Stryhs A/S, Tulip Food Company, ISS Facility Services A/S, Notura, HKScan

 

 

Artikler:

Koch, A.G. (2018) Rengøring tager tid og koster penge, Fødevaremagasinet maj, side 18

Koch, A.G. (2018) Innovation in cleaning leads to greater efficiency and less environmental impact, Meatingpoint magazine, issue 19, side 30

Koch, A.G. (2018) Hygiejne i produktionen nytænkes, Analyseindustrien, 7. feb, side 18

Koch, A.G. (2018) Større effektivitet gennem nytænkning af rengøring, Plus Proces, 2, side 28

Koch, A.G. (2018) Innovation in cleaning leads to greater efficiency and less environmental impact, MeatingPointMagazine, april 2018.

Koch, A.G. (2018) Større effektivitet og mindre miljøbelastning gennem nytænkning af rengøring. PlusProces, marts 2018

Andresen, MS. (2017) Hygiejnisk vedligehold i fødevareindustrien, Plus Proces, august

Stoica, LM., Babamoradi, H.,van den Berg, F. (2017) A statistical strategy to assess cleaning level of surfaces using Fluorescence spectroscopy and Wilks’ ratio. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 165, 11–21

Gunvig, A., Granly Koch, A. (2016) Holdbarhed af kødprodukter - kort eller lang?Fødevaremagasinet december side 18-19

 

Nyhedsbreve:

DMRI News. Mad, mennesker og miljø nr. 4, 2015 – Traditionel rengøring skal effektiviseres. http://www.teknologisk.dk/nyhedsbrev-fra-dmri/31775?cms.query=nyhedsbrev

DMRI News. Mad, mennesker og miljø nr. 1, 2014 – Skær ned på rengøringsomkostningerne. http://www.teknologisk.dk/nyhedsbrev-fra-dmri/31775?cms.query=dmri+news

 

Konference/foredrag:

Koch, A.G. & Andresen, M.S. (2018) FoodMicro, 3-6 september Berlin. Innovative changes in cleaning to enhance production efficiency and reduce environmental impact (abstract+poster)

Granly Koch, A. (2017) Foredrag ved workshop/Temadag 23. november, TI Århus. Øget produktionstid. Hvilke muligheder er der for at holde produktionslinjer rene under produktion.

Granly Koch, A. (2017) Ammeraal Belttech, 28.september. Produktionshygiejne og produktionstid

Meinert, L. (2017) IMS symposium – Future Industrial Meat Production, Copenhagen, DMRI, 18-19 September. Think hygienic production – design is everything (del af foredraget)

Granly Koch, A. (2017) Seminar hos AmmeraalBelttech, september. Produktionshygiejne og produktionstid. Produktion 24/7 og frekvensrenholdelse

Stoica, M. (2017) The Nordic Dairy Congress. Using fluorescence spectroscopy and chemometrics to determine when cleaning is needed.

Granly Koch, A. (2017) Wet wipe seminar om Fremtidens fødevaresikkerhed, 20. april. Øget produktionstid med samme fødevaresikkerhed og holdbarhed

Granly Koch, A. (2016) Workshop om holdbarhed, TI Århus, 30. november. A risk based cleaning approach

Granly Koch, A.; Høgsbro, J.S.; Rasmussen, VH. (2016) FoodMicro, juli. A risk based cleaning approach

Soica, M. (2014-17)Presentation at the general REWARD (Reuse of water in the food and bioprocessing industries) meetings, 2014-2017.