Effektivisering og nytænkning af rengøring

Anette Granly Koch

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 39.

Effektivisering og nytænkning af rengøring

WP1: CIP rengøring af hårstøder

 

 

WP2: Øget produktionstid og reducerede omkostninger gennem nytænkning af rengøring - RENPÅNY

Projektet RENPÅNY vil nytænke og effektivisere den daglige traditionelle rengøring på slagterier og kødforædlingsvirksomheder, så der både opnås økonomiske besparelser til gavn for konkurrenceevnen, samtidig med, at forbruget af vand, energi og kemikalier reduceres.

Ved slagtning og forarbejdning af svinekød er den daglige rengøring en økonomisk omkostning i million-klassen, der har direkte indflydelse på virksomhedernes konkurrenceevne samtidig med, at det medfører en betydelig påvirkning af miljøet. En nytænkning af rengøringen vil på sigt også give mulighed for en bedre udnyttelse af produktionsapparatet. I projektet vil der blive udviklet processer og procedurer til kontinuerlig renholdelse under produktion og et sensorbaseret hygiejneovervågningssystem som til sammen vil sikre, at fødevaresikkerhed, kvalitet og æstetik ikke kompromitteres. Ved denne nytænkning af den traditionelle rengøring på slagterier og kødforædlingsvirksomheder vil der opnås forbedret produktivitet og store besparelser, hvilket har positiv effekt på konkurrenceevnen og dermed på eksportværdien af dansk svinekød. Der vil desuden opnås en bedre bæredygtighed i svinekødsindustrien, da både vand- og energiforbrug reduceres og udledning af rengørings- og desinfektionskemikalier minimeres.

Projektet gennemføres i 4 arbejdspakker:

1. Screening og vurdering af hazards

Det fastlægges hvilke muligheder og begrænsninger, der er for nytænkning af rengøring på slagterier og forædlingsvirksomheder

2. Udvikling af processer og procedurer i pilot plant skala

Der udvikles processer og procedurer for løbende renholdelse under produktion

3. Hygiejnestyring gennem Process Analytical Technology (PAT)

Der udvikles et billigt og effektivt in-line styringssystem til kontrol af de mest kritiske hazards

4. Fuldskala-validering og slutdokumentation

Det dokumenteres, hvordan behovsstyret rengøring er en realistisk mulighed til gavn for virksomhedernes effektivitet og miljøet.

Projektets varighed: 1/1 2014 – 31/12 2017

Projektet finansieres af: Svineafgiftsfonden, Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet, Notura og HKScan samt ved aktiviteter udført af de deltagende virksomheder.


I projektet deltager:
Teknologisk Institut DMRI
KU Science
Tican fresh meat A/S
Danish Crown
3-Stjernet A/S
Stryhs A/S
Tulip Food Company
ISS Facility Services A/S
Notura
HKScan

For yderligere information kontakt projektleder Anette Granly Koch, aglk@teknologisk.dk, tlf. 7220 2539

 

 

 

Artikel:

Gunvig, A.; Granly Koch, A. (2016) Fødevaremagasinet december side 18-19
Holdbarhed af kødprodukter - kort eller lang?

 

 

Konference/foredrag:

Granly Koch, A. (2017) Ammeraal Belttech, 28.september
Produktionshygiejne og produktionstid

Granly Koch, A.; Høgsbro, J.S.; Rasmussen, VH. (2016) FoodMicro, juli
A risk based cleaning approach