Energibesparende lette materialer til byggeriet - vejen til CO2 reduktioner i byggeriet

Niels Morsing

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 12.

Energibesparende lette materialer til byggeriet - vejen til CO2 reduktioner i byggeriet

Danmark står over for at skulle nedbringe udledningen af CO2. En af de billigste og hurtigste veje til at nedbringe CO2-udslippet er at reducere energiforbruget i vores bygninger, der udgør omkring 40 % af det samlede energiforbrug samt 20 % af den atmosfæriske emission.

Der er derfor et specielt, stort behov for at gøre en indsats i forhold til byggeriet. Nybyggeriet i DK har en høj energimæssig standard. Der er foretaget omfattende, men traditionelle energiforbedringer via vinduesudskiftninger o. lign i de sidste årtier. Skal energiforbruget sænkes yderligere – og det skal det - både for at kunne opfylde nye EU-standarder og pga. klimaudfordringen, skal der udvikles nye og mere højteknologiske løsninger. 

 Figur med energibesparende lette materialer

Mål for projektet

Det er projektets mål at udvikle disse løsninger med udgangspunkt i materialeteknologien. Indsatsområderne er materialer og teknologier anvendt i vinduer, facader, isolering og malinger. 

Projektet er et innovationskonsortium, der løber over 4 år. Arbejdet er organiseret i to forskningsprojekter:

 1. Udvikling af træ som isoleringsmateriale
 2. Anvendelse af transparente, ledende oxidlag som platform for funktionelle overfladehandlinger og optiske applikationer 

4 teknologiprojekter:

 1. Modificeret træ
 2. Biokompositter
 3. Tekniske tekstiler og membraner
 4. Integration af solceller og andre lys- og energihøstende teknologier 

De udviklede, energibesparende byggematerialer vil blive implementeret i forskellige demo- og prototyper fx til facadebeklædning, vinduer og døre.

http://www.teknologisk.dk/laboratorier/30697

Deltagere og organisering

Konsortiet består af en stærk international forskningsenhed på KU-Life, der via et grundlæggende kendskab til strukturen af træ helt nede på det molekylære niveau, udvikler helt nye teknologier til fremtidens træbaserede produkter. Samtidig omfatter konsortiet en europæisk forskningspartner i international klasse, EMPA, der forsker og udvikler nye energibesparende byggekomponenter, herunder nye lys- og energihøstende coatings og avancerede isoleringskoncepter. Det er koblingen mellem disse to stærke, forskningsmæssige kompetencer, der sammen med Teknologisk Institut og virksomhedspartnerne skaber den fornødne, udviklingsmæssige platform.

 • KU-Life, Prof. Claus Felby
 • EMPA Building Technology Laboratory, CH, Dr. Mattias Koebel
 • Teknologisk Institut (Ph.D. Niels Morsing, Projektleder) 

Virksomhedspartnerne er sammensat af:

 • Bisgaard Industri A/S (fremstiller og udvikler profiler til inddækning af vinduer og døre)
 • Elvstrøm Sails A/S (fremstiller og udvikler avancerede sejl og membraner til byggeriet)
 • Kalmar Huse A/S (træhusproducent – både fritids- og helårshuse)
 • Lacuna A/S (producent af facade- og terrassefoldedøre)
 • PhotoSolar A/S (udvikling af aktiv og passiv solafskærmning)
 • Brdr. Sunde (fremstilling og udvikling af isoleringsmaterialer)
 • Teknos A/S (producent af maling og træbeskyttelse)