Energieffektive boligventilationsvarmepumper

Per Henrik Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 13.

Energieffektive boligventilationsvarmepumper

Energieffektive boligventilationsvarmepumper.

Projektstart januar 2019. Projektet er afsluttet i 2022.

Baggrund

Nilan er Danmarks største producent af varmepumper og producerer fire forskellige anlægstyper. Nilan har specialiseret sig i at producere varmepumper, som er knyttet til ventilationsanlæg, samt varmepumper til lavenergihuse. Virksomheden sidder på ca. 80 % af det danske marked for boligventilationsvarmepumper, som ofte placeres i nye lavenergihuse, og ca. 14 % af markedet for boligventilationsvarmepumper i EU.

I Danmark har man i mange år været i gang med at skifte til naturlige kølemidler – først drevet af national lovgivning og siden af EU-regulering. Det er i høj grad sket i køleskabe, i supermarkedskøleanlæg og i industrikøleanlæg, men det er ikke sket i varmepumper, og trods flere tiltag i Danmark og i udlandet er det endnu ikke lykkedes at markedsføre konkurrencedygtige varmepumper med naturlige kølemidler eller andre lav-GWP-kølemidler. Skiftet til naturlige kølemidler er kun sket på de større industrielle varmepumper.

Der benyttes HFC-kølemidler i Nilans varmepumper (og konkurrerende produkter), og flere forhold gør det fordelagtigt at skifte til et lav-GWP-kølemiddel. En af grundene er den enorme prisstigning, som finder sted på høj-GWP-kølemidler på grund af EU's nedfasning og kvotesystem i ”F-gas-forordningen”. På mindre end ét år er indkøbsprisen på R407C og R134a steget til det firedobbelte.

Derfor er projektets kerne at udvikle nye Nilan-boligventilationsvarmepumper med lav-GWP-kølemidler (sandsynligvis propan (R290)). Samtidig skal produkterne gøres mere energieffektive, være konkurrencedygtige og sikre at benytte. Resultaterne af projektet skal bidrage til at fastholde Nilans position som stor dansk varmepumpeproducent og til at fastholde (og udbygge) arbejdspladser i denne produktion i Danmark.

Formål

Formålet med projektet er tosidet:

  • at omstille Nilans boligventilationsvarmepumper til lav-GWP-kølemidler, herunder naturlige kølemidler
  • at øge energieffektiviteten i Nilans boligventilationsvarmepumper

Målet er at øge effektiviteten i varmepumpens udblæsningsluft med 10 %, som vil blive undersøgt ved opvarmning af postevand. Effektiviteten vil blive testet i et akkrediteret laboratorium på Teknologisk Institut efter EN 16147:2017.

Aktiviteter

Projektet er inddelt i 6 arbejdspakker:

  1. Projektledelse: Denne arbejdspakke indeholder den formelle ledelse af projektet, herunder den direkte kontakt til EUDP, ledelse af projektmøder, udarbejdelse af rapporter til EUDP og udvikling af periodiske redegørelser.
  2. State of the art: Denne arbejdspakke har til formål at undersøge litteraturen og tage kontakt til nøglepersoner i forskermiljøet og i køle- og varmepumpeteknikbranchen.
  3. Udvikling af simuleringsprogram (ved at bruge EES), som skal bruges til at analysere forskellige koncepter fra varmevekslere til lufttilgangen i ventilationsvarmepumper.
  4. Udvikling nye koncepter til varmepumpers udblæsningsluft: Både propan, andre kulbrinter an lav-GWP HFC'er er brændfarlige, hvilket kræver særlig opmærksomhed og sikkerhedsforanstaltninger, når designet for de nye produkter med kølemidler skal udvikles.
  5. Opbygning af prototyper til test og analyse: Den første generation af protoyper vil blive bygget og testet hos Nilan og Teknologisk Institut i Aarhus. Resultaterne vil blive analyseret og rapporteret, og der vil blive udarbejdet forslag til designet af andengenerations prototyper.
  6. Den endelige rapport, indeholdende analyse af energieffektiviteten, økonomi og klimabelastning, udarbejdes. 

Deltagere

Nilan

Teknologisk Institut

Vonsild Consult

DTU Mechanical Engineering (DTU MEK)

Bevilligede midler

Projektet er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).