Er masseproduktion af kunstigt kød lige på trapperne?

Christian  Vestergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 25.

kultiveret kød

Er masseproduktion af kunstigt kød lige på trapperne?

Rapport går bag om teknologien: 

 

"Teknikken bag kultiveret kød er meget umoden, og det vil være overraskende,
hvis man inden for de næste mange år ser masseproduktion af kultiveret kød
som et reelt alternativ til konventionel kødproduktion."


Christian Vestergaard, seniorprojektleder

I de senere år har der være øget opmærksomhed på køds klimabelastning.
En af de mulige løsninger, man til tider kan se omtalt i pressen, er ”kunstigt kød”, her kaldet kultiveret kød.


Teknologien bag kultiveret kød baserer sig på dyrkning af stamceller udtaget fra et donordyr. Cellerne dyrkes i næringsmedier og frembringer kødtråde, der kan høstes og formes til kødprodukter.

Teknologisk Institut har gennemgået den tilgængelige litteratur og sammenfattet muligheder og udfordringer ved denne teknologi. Litteraturen viser, at til trods for at muskelcelleproduktion er teknisk mulig i lille skala i laboratoriet, da er mange væsentlige spørgsmål stadig uafklarede. Eksempelvis undersøges det stadig, hvordan der kan fremskaffes cellelinjer, der er tilstrækkeligt stabile og effektive. Desuden kræves enten produktion under sterile forhold eller brug af antibiotika, ligesom det er uklart, hvad næringsmedierne skal bestå af, for at de er omkostningseffektive. Det er endnu ikke lykkedes at producere muskelstrukturer, der er tykkere end ca. 1 mm, hvorfor udskæringer (fx bøffer og stege) ikke kan frembringes. I langt de fleste beskrivelser af teknikken bag kultiveret kød fokuseres der på muskelfibrene, og der foreligger stort set ingen beskrivelser af, hvordan fedt og bindevæv, der er en meget væsentlig del af smag og konsistens i kød, ville kunne dyrkes og/eller tilsættes.

Miljøforholdene omkring mulige fremtidige fabriksanlæg til fremstilling af kultiveret kød er kun sparsomt beskrevet, og der mangler grundige analyser af, om næringsmedier evt. vil kunne genbruges. Det fremføres ofte, at teknikken er vand-, areal- og energibesparende, men dette er der ikke enighed om i den videnskabelige litteratur.

Regulatorisk er fremstilling af kultiveret kød kun tilladt i Singapore og ingen andre steder. Forbrugeraccept kan kun vurderes teoretisk, da der endnu ikke er produkter på markedet, men resultaterne viser, at forbrugerne er delte omkring købsintention.

Hvis man forudsætter, at de ovennævnte problemstillinger kan imødegås, kunne der i dansk perspektiv ligge en mulighed i at udnytte de næringsrige sidestrømme fra den store animalske produktion til mediefremstilling.

Samlet vurderes det i rapporten, at teknikken bag kultiveret kød er meget umoden, og det ville være overraskende, hvis man inden for de næste mange år ser masseproduktion af kultiveret kød som et reelt alternativ til konventionel kødproduktion.

Vi har gennemgået forskningen på området som en del af resultatkontrakten "Bæredygtige fødevarer".