Projekt - Biomasse - Markedsbarrierer og nye ressourcer

Anne Christine Steenkjær Hastrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 02.

Projekt - Biomasse - Markedsbarrierer og nye ressourcer

EUBIONET 3

Projektstart september 2008. Forventet afslutning august 2011.

Projektet er afsluttet.

EUBIONET III vil foretage analyser af udviklingen inden for anvendelse af biomasse til energi i forskellige lande samt fremlægge en oversigt over løsninger vedrørende specifikke barrierer, der vanskeliggør udviklingen af international handel med biomasse. Endvidere vil mulighederne for yderligere udvikling af handel med biomasse blive rapporteret. Der vil være særlig opmærksomhed på de industrielle sektorer, der indtil nu ikke har været involveret i bioenergiprojekter. Disse sektorer vil i løbet af projektet blive identificeret og kunne for eksempel omfatte metal- og bygningsindustrien. Der vil blive arrangeret tre ekspertgruppemøder og et internationalt handelsarrangement – dette for at diskutere de vigtigste aktuelle markedsbarrierer samt formulere løsninger og strategier til overvindelse af barrierer.

For øjeblikket handles store mængder af potentielle råmaterialer til biobrændsler, uden at bioenergisektoren har kendskab til dette, hvilket skyldes ikke fuldt udviklede systemer til rapportering af handelsstatistikker. Udvikling af et omfattende og detaljeret ”Combined Nomenclature” (CN-koder) for råmaterialer af biobrændsler vil gøre markedet mere gennemsigtigt og være med til at identificere typer og antal af råmaterialer, som kunne være tilgængelige for bioenergiformål. Dette arbejde vil blive udført i samarbejde med EUROSTAT og nationale statistiske organisationer.

Mål for projektet:

 • Nationale biomasseprogrammer og potentiale for biobrændsler vil blive analyseret især med henblik på forskelligt industrielt affald og landbrugsbiomasse
 • International handel med biobrændsler vil blive promoveret, prismekanismer vil blive analyseret, og nye CN-koder for biobrændsler vil blive foreslået
 • Kriterier for certificering og bæredygtighed vedrørende biobrændsler vil blive sat op i samarbejde med markedsaktører
 • Implementering af nye CEN-standarter for faste biobrændsler vil blive understøttet
 • Anvendelsen af bioenergi vil blive promoveret ved at øge bevistheden om opvarmning og køling med henblik på at erstatte fossile brændsler med biomasse
 • Den korrekte anvendelse af biomasseressourcer vil blive vurderet ved at analysere tilgængeligheden af råmaterialer inden for og mellem følgende sektorer: bioenergi, træindustri og landbrug.

Deltagere

 • Teknologisk Institut
 • VTT (Finland)
 • Energetické Centrum Bratislava (Slovakiet)
 • Ekodoma (Letland)
 • Fachagentur Nachwashsende Rohstoffe (Tyskland)
 • Sveriges Landbruksuniversitet (Sverige)
 • Vysoké uceni technické v Brne (Tjekkiet)
 • Universitetet for Miljø- og Biovitenskab (Norge)
 • Centre wallon de Recherches agronomique (Belgien)
 • Forschungsanstalt für Landwirtschaft, Landtechnik und Lebensmitteltechnologie (Østrig)
 • AEBIOM (Belgien)
 • Centre for Renewable Energy Sources (Grækenland)
 • Universiteit Utrecht (Holland)
 • Universitá degli studi di Firenze (Italien)
 • Lietuvos Energetikos Institutas (Lithauen)
 • Centro de Biomassa para a Energia (Portugal)
 • Agencija za prestrukturiranje energitike (Slovenien)
 • Agencia Andaluza de la Energia (Spanien)
 • Imperial College of Science (Storbrittanien).

Projektet har modtaget tilskud fra "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram EUDP" samt "Intelligent Energy Europe, IEE"