Færre konserveringsmidler i maling

Jan  Lorenzen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 36.

Maling

Færre konserveringsmidler i maling

Flügger og Teknologisk Institut har samarbejdet om at finde metoder til at nedbringe brugen af konserveringsmidler i maling. Projektet har medvirket til, at Flügger A/S investerer 130 mio. kr. i en ombygning af deres produktionsanlæg, hvor der er stort fokus på rengøring.

Mikroorganismer truer malingens holdbarhed

For en malingsproducent er det en afgørende konkurrenceparameter, at malingen er af høj kvalitet og kan holde længe – samtidig med at den ikke skader miljø og sundhed.

Ikke mindst er holdbarheden i emballagen udfordret af mikroorganismer, der kan trænge ned i malingen og fordærve den – en problematik, der også kendes fra andre forbrugerprodukter som for eksempel fødevarer, kosmetik og rengøringsmidler. Derfor tilsætter man konserveringsmidler (biocider), der beskytter både produkt og forbruger mod skadelige mikrober.

Problematiske konserveringsmidler

Omvendt udgør konserveringsmidler også et problem, da de i forskellig grad er sundheds- og miljøskadelige. Af samme grund vil man gerne tilsætte så lidt konserveringsmiddel som muligt til produkter – netop for at opnå en balance, der i sidste ende sikrer forbrugeren bedst muligt.

Miljømyndigheder vurderer løbende biociderne, og kravene for anvendelse skærpes med stigende hastighed. Stadig flere biocider må således blive  fjernet. Malingsbranchen står derfor over for en udfordring med at konservere produkterne tilstrækkeligt.

Samarbejde om miljøvenlig maling

Flügger og Teknologisk Institut indledte i 2018 et samarbejde for at imødekomme denne udfordring – i et projekt støttet af Miljøstyrelsen.

- Hos Flügger ønsker vi at producere en maling, som er skånsom over for miljøet, og som overholder de skærpede regulatoriske krav. Samtidig er det helt essentielt for os, at vores produkter er sikre at bruge, og at vi derfor tilsætter så lidt biocid, som er nødvendigt, fortæller senior advisor, R&D, Søren Poulsen fra Flügger.

Systematisk jagt på bakterier

Teknologisk Institut indledte projektet med en gennemgang af Flüggers produktionsanlæg for at finde frem til de bakterier, der fra tid til anden fandt vej til spandene med maling. Takket være den høje grad af sporbarhed i produktionen kunne det konkluderes, at det ikke var hele partier eller batches, der blev angrebet, men enkelte spande fra forskellige produktioner.

- Det var for os en indikation om, at vi havde at gøre med bakteriebelægninger, såkaldt biofilm, der kan rive sig løs under malingsproduktionen og forårsage, at malingen i spanden bliver fordærvet, også selvom der er tilsat konserveringsmidler,” fortæller faglig leder Jan Lorenzen, der er en af Teknologisk Instituts specialister i bakteriebekæmpelse.

Under et planlagt shutdown indledte Teknologisk Institut derfor en systematisk jagt på bakterier i alle afkroge af produktionsanlæggets rør og filtre, som det er notorisk svært at holde fuldstændig rent for bakterievækst. Her lykkedes det at opspore punktkilder i anlægget med netop de bakterier, som også var til stede i de angrebne malingspande.

Investering i opdateret produktionssystem

Som en konsekvens af denne erkendelse er Flügger i gang med at investere massivt i en fornyelse af produktionssystemet med fokus på hygiejnisk design og automatiseret rengøring.

Derved sænkes risikoen for dannelse af biofilmbelægninger i produktionssystemet. Når der er mindre risiko for bakterier i systemerne, kan forbrugeren være sikker på at købe kvalitetsmaling uden bakterier.

Bedre kontrol med råvarer

I løbet af projektet lykkedes det også at identificere specifikke råvarer, som udgør en særlig risiko for at smitte anlægget og det færdige produkt med fordærvende bakterier. Flügger har derfor indført nye, hurtige kontrolmetoder for at sikre, at råvarer har en god mikrobiologisk kvalitet, inden de kommer ind i produktionssystemet.

Effektive testmetoder

Som det tredje ben i projektet har partnerne udviklet retvisende og hurtige mikrobiologiske testmetoder, der er blevet vigtige værktøjer for Flügger i forbindelse med udvikling af ny maling med endnu lavere biocidindhold.

- Her på Teknologisk Institut har det været en fornøjelse at se, hvordan vores tværfaglige ekspertise inden for mikrobiologi, formulering og produktkemi har bidraget til den grønne omstilling i en virksomhed, der har netop dét højt på dagsordenen. Flügger har i denne proces været utrolig dygtige til at omsætte den nye viden til konkrete tiltag, der gør, at de vil kunne tilbyde et endnu bedre og mere miljørigtigt produkt, fortæller Jan Lorenzen fra Teknologisk Institut.

FAKTA OM BIOCIDER

Det har tidligere været tilladt at bruge en lang række forskellige biocider og hjælpestoffer med konserverende effekt. Siden 2015 er brugen af disse stoffer dog lovgivningsmæssigt blevet yderligere begrænset og i nogle tilfælde helt forbudt på grund af deres sundhedsskadelige effekter. Blandt andet er grænseværdien for de mest benyttede biocider, isothiazolinon-forbindelser som MIT, MBIT, OIT og DCOIT, blevet sænket.

 

Fakta om projektet

Projektnavn

Miljøvenlig fremstilling af vandbaseret maling

Partnere

Flügger

Teknologisk Institut

Projekttype

Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

Tidsramme

Maj 2018 – oktober 2020

Vigtigste fokusområder

Metoder til at reducere behovet for biocider, så der kan tilsættes mindre mængder, mens produktets sikkerhed og holdbarhed bevares

Vigtigste miljøgevinster

Færre konserveringsmidler, så forbrugere og professionelle udsættes for færre af de skadelige stoffer

Understøttede FN-verdensmål

Verdensmål 3, Sundhed og trivsel   FN Verdensmål 12

 

Slutrapporten for det første projekt findes på Miljøstyrelsens hjemmeside