Forsøg med separation af afgasset gylle

Anders Højmose Thrane

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 96.

Forsøgsopstilling med separation af afgasset gylle

Forsøg med separation af afgasset gylle

Projektperiode: 1. juni 2018 – 30. april 2020

Foto:
Forsøgsopstilling med separation af afgasset gylle med Börger skruepresse med opsamling af væskefraktion i tankbil og opsamling af fiberfraktion i skovl på teleskoplæsser. Til højre ses siloerne, der blev anvendt til forsøget med naturlig sedimentation.

Problemstillingen

Indførelse af nye regler for gødskning med fosfor (’fosforloftet’) har øget opmærksomheden på fosforindholdet i gylle, ikke mindst i afgasset gylle fra biogasanlæg. Hvis et biogasanlæg modtager fosforrige restbiomasser, vil indholdet af fosfor i den afgassede gylle øges i forhold til indholdet af kvælstof. Dette kan giver problemer med afsætning af den afgassede gylle, da det så ikke er muligt at fuldgødske med kvælstof uden at støde på fosforloftet. Der er derfor stort behov for billige og effektive metoder til at separere afgasset gylle fra biogasanlæg i en væskefraktion med reduceret fosforindhold og en mindre fiberfraktion med høj koncentration af fosfor.

Projektaktiviteter og resultater

Teknologisk Institut har i samarbejde med Grøngas Vraa og JH Agro gennemført en række aktiviteter med fokus på fosfor i afgasset gylle og muligheder for at separere/opkoncentrere fosfor i gylle:

  • Udredning af analysemetoder til at vurdere plantetilgængeligheden af fosfor i afgasset gylle
  • Forsøg med separation af afgasset gylle med to typer af skruepresser
  • Forsøg med separation af afgasset gylle og separeret afgasset gylle med naturlig sedimentation
  • Indledende forsøg med udfældning af fosfor ved anvendelse af jern og polymerer
  • Forbrændingsforsøg med en blanding af afgasset gyllefiber og hønsemøg

Resultaterne er beskrevet i denne rapport

og denne præsentation:

.

Projektdeltagere

  • Grøngas Vraa
  • JH Agro
  • Teknologisk Institut

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte Søren Ugilt Larsen, hvis du vil høre nærmere.

Projektet er støttet af Region Midtjyllands Bioøkonomiprogram.