Fuldskala afprøvning af NOTECH-systemet i en skoleklasse

Bodil Engberg Pallesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 81.

Billede af designvinder NOTECH

Fuldskala afprøvning af NOTECH-systemet i en skoleklasse

Nyt projekt, støttet af REALDANIA, skal dokumentere hvordan man kan fremme indeklimaet i skoleklasser vha. et NOTECH-system med naturlig ventilation integreret i facadeløsningen.

NOTECH er en arkitektonisk indeklimaløsning der søger at drage nytte af naturligt lys, naturlig ventilation og naturlige materialer. Systemet er udviklet i samarbejde med Carlo Volf Arkitekter, Teknologisk Institut og WindowMaster.

Målet er at fremme indeklimaet særlig på skoler. Tesen er at godt indeklima kan give klogere og sundere børn. Formålet med projektet er at dokumentere funktionaliteten af NOTECH, i en skoleklasse i forhold til kravene i bygningsreglementet.

Igennem de seneste årtier har energikrav og arkitektur forandret den måde, vi planlægger skoler og deres indeklima på. Specifikke krav til lufttilførsel i kombination med krav til energirammer i Bygningsreglementet fra 1995 (BR95) har ført til at næsten alle nyopførte skoler efter 1995 er opført som ”lufttætte” bygninger med mekanisk ventilation og varmegenvinding. I forhold til BR 18 skal ventilationsanlægget i undervisningsrum være dimensioneret til normale driftsforhold i bygningen og skal ved normalt aktivitetsniveau kunne holde et CO2 niveau på under 1000 ppm, i henhold til AT 0.1 % CO2, og med tilladte kortvarige peaks.

Projektet passer godt ind i de udfordringer, som REALDANIA m.fl. ser indenfor skoleområdet, og har ydet støtte til en kortlægning af hvordan indeklimaet er og hvordan det påvirker skoleeleverne. Netop offentliggjorte resultater af det store Masseeksperiment 2021 på danske skoler viser, at CO2-niveauet i klasselokalerne ikke har ændret sig siden en tilsvarende, landsdækkende måling i 2009. Undersøgelsen viser samtidig for første gang i meget stor skala, at den dårlige luftkvalitet påvirker både elevernes trivsel og koncentrationsevne. Luften i klasselokalerne i danske skoler har en lige så høj CO2-koncentration, som da den blev målt for 13 år siden. Dengang som nu overskrides grænseværdien i over halvdelen af lokalerne. Samtidig påvises det nu for første gang i kæmpestor skala på tværs af skolerne, at frisk luft forbedrer elevernes trivsel.  

Formål

 Projektet har til formål at dokumentere funktionaliteten af det nye koncept af hybridventilation, NOTECH, i en skoleklasse i forhold til kravene i bygningsreglementet. I projektet vil vi dels demonstrerer og dokumentere at systemet kan leve op til kravene i BR mht. max. CO2 koncentration på 1000 ppm (0,1%) under forskellige belastninger og årstider samt at produktet er driftsstabilitet under længer tids drift. Vi vil samtidig måle energiforbruget, til varmen og ventilation samt graden af varmegenvinding. Det andet formål er at gennemføre en LCA-analyse mhp. at få NOTECH-konceptet med i LCA-byg.

Vi vil desuden gennemføre en mock-up test på DTI, Byggeri og Anlæg samt Energi og Klima til gennemførelse af laboratorietest.

On-sitemålinger foregår på Feldballe Friskole, hvor et bæredygtigt byggeri er opført med naturlig ventilationsløsning NOTECH, integreret i facadeløsning for at opnå et godt indeklima uden brug af mekanisk ventilation med store rør eller nedsænkede lofter, med Henning Larsen Arkitekter. NOTECH-Konceptet er en vigtig del af byggeriet, og bygger på behovstyret hybridventilation og et facadeintegreret filter af ålegræs. Systemet er samtidig effektivt til at dæmpe lyd udefra og akustisk effekt indenfor. Ved at dokumentere NOTECH på en nybygget skole (konkret en skoletilbygning på Feldballe Friskole) vil det i fremtiden blive nemmere at udnytte denne teknologi i nybyggeri.

Fakta

  • REALDANIA støtte: 2.352.310 DKK
  • Samlet budget: 4.706.300 DKK
  • Varighed: 2 år

Officiel titel

Fuldskala afprøvning og dokumentation af NOTECH- systemet i en skoleklasse, og i Lab på TI.

Acronym: NOTECH

Om partnere

Teknologisk Institut

Projektet ledes af Bodil Engberg Pallesen, seniorspecialist ved Teknologisk Institut, AgroTech. On-site dokumentation: Bioressourcer samt Miljøteknologi/AgroTech. Mock-up dokumentation og LCA: Byggeri og Anlæg (luftkvalitet) og (LCA) samt Energi og Klima.

Volfdesign/Carlo Volf Arkitekter ved Carlo Volf, der er arkitekt og udvikler med rettigheder til NOTECH filtret. Vinder af DDA-prisen 2021 med NOTECH sammen med Teknologisk Institut samt WindowMaster. Medvirker med mht. systemets opbygning, herunder opbygning af mock-up til lab. test. Evaluering, analysering af resultater on site og tilpasning af system og styring. Formidling og præsentation af koncept. Med i følgegruppe.

WindowMaster er specialiseret i vinduesstyringsløsninger. Medvirker med analysering af resultater on site og tilpasning af system og styring samt evaluering af NOTECH. Opbygning af Mock-up. Med i følgegruppe.

Outrup vinduer deltager med opbygning af mock-up. Evaluering, analysering af resultater on site og tilpasning af system og styring. Med i følgegruppe.

Iver Holm Iversen, IKM - IndeKlima og Miljø, specialiseret i leverance af varmepumpe-systemer. Medvirker ved evaluering, analysering af resultater on site og tilpasning af system og styring. Formidling og Præsentation, opbygning af Mock-up. Med i følgegruppe.

Per Kvols Heiselberg, Build, AAU, professor. Medvirker bl.a. ved evaluering af resultater. Med i følgegruppe.

Kontaktperson

Bodil Engberg Pallesen, seniorspecialist ved Teknologisk Institut, AgroTech, bdp@teknologisk.dk, +45 7220 3281

Læs mere

Naturlig ventilation, som bruger bioressourcen ålegræs, er netop kåret som vinder af Danish Design Award 2021 i kategorien Better Learning.