Projekt - Udvikling af miljøvenlige byggeplader med alkaliaktiveret cement

Martin Kaasgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 34.

Projekt - Udvikling af miljøvenlige byggeplader med alkaliaktiveret cement

Projektstart november 2011. Projektafslutning november 2014.

Projektet er afsluttet.

Ca. 250 milioner m2 fibercementplader produceres hvert år på globalt plan og bruges til forskellige indendørs og udendørs formål i byggeriet. Pladerne bliver typisk produceret ved anvendelse af traditionel portlandcement, der set fra et miljømæssigt og energimæssigt perspektiv er forholdsvis ressourcekrævende, idet fremstillingen af portlandcementen er forbuindet med en høj CO2 -udledning.

Formål
Målet med projektet (GAIABoard) er at udvikle og markedsføre en ny type byggeplader, som baseres på alkaliaktiverede cementtyper. Denne type binder kan fremstilles ved at affaldsprodukter som flyveaske og højovnsslagge bringes til at reagere med en alkalisk opløsning, og resultatet er en hård og stærk binder, som kan bruges i stedet for almindelig portland cement. Fordelen ved den alkaliaktiverede cement er, at CO2-udledningen i fremstillingsprocessen er betydeligt lavere, og dermed vil byggepladens samlede CO2-udledning også reduceres.

Designet af byggepladen rettes mod at opfylde entreprenørens behov for opførelse af bæredygtigt byggeri. Ambitionen er at udvikle en konkurrencedygtig byggeplade af høj kvalitet, som har en dokumenteret miljøvenlig profil.

Deltagere

 • Georg Berg A/S
 • HoneyCore AB
 • Smith Innovation ApS
 • Teknologisk Institut

Projektet er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt National Centre for Research and Development gennem Eurostars-programmet og har et samlet budget på knap fem millioner DKK.

Aktiviteter
Projektet er opdelt I følgende aktiviteter:

 1. Specificering og behovsanalyse baseret på input fra interessenter (bygherrer, entreprenører, konsulenter mv.). Denne del skal være med til at sikre bred forankring af projektresultaterne.
 2. Identificering og videreudvikling af en alkaliaktiveret cementtype, der er egnet til at fremstille byggepladen. Litteraturen afsøges mulige bindersystemer, og der foretages efterfølgende et afgrænset parameterstudie.
 3. Detaljeret parameterstudie af byggeplader fremstillet af de mest lovende bindertyper og udvalgte tilslagsmaterialer.
 4. Fremstilling og afprøvning af en fuldskala prototype. Prototypen fremstilles af et optimeret mix-design og testes mod de gældende europæiske standarder.
 5. Stor skala-demonstration. Et egent fuldskala produktionsanlæg identificeres, og den udviklede byggeplade sættes kortvarigt i produktion.
 6. Etablering af grundlaget for standardisering og certificering af byggepladen.
 7. Implementering af resultater via forskellige kommunikationsaktiviteter.