Grøn og bæredygtig transport

Sten  Frandsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 03.

Grøn transport

Grøn og bæredygtig transport

Aktivitetsplan nr. A4 - 2016-18

100 % vedvarende energi (VE) i transportsektoren er Danmarks mål for 2050[I]. Det kræver markante tiltag inden for transportområdet, der hidtil kun i meget begrænset omfang har leveret på den grønne dagsorden.
Til at tackle denne udfordring er der i denne aktivitetsplan udvalgt indsatsområder inden for fire væsentlige transportsegmenter: Nær- og persontransport, tung- og fjerntransport, non-road og den maritime sektor. Teknologisk Institut udvikler i denne aktivitetsplan den nyeste internationale viden og high-end test faciliteter, der på afgørende vis kan bringe el- og hybridløsninger, alternative brændstoffer og emissionsudstyr i øget og energirigtig anvendelse.

Inden for elektrisk transport udvikles ny viden og serviceydelser, som kan øge anvendelsen af elbiler og plug-in hybridteknologi og dermed skabe nye danske arbejdspladser, herunder viden om køretøjsintegreret IKT. Teknologisk Institut viderefører herunder Videncenter for batterier og vil udvikle en række nye test- og diagnosemetoder.

Endvidere vil vi udvikle nye laboratoriefaciliteter til test og udvikling af bæredygtige brændstoffer til især den tunge transport og den maritime sektor. Her vil fokus være på forbrændingsegenskaber og brændstofsystemer.

Prøvning og certificering af emissionsreducerende udstyr til dieselmotorer vil også være i fokus, da mange danske virksomheder leverer udstyr til dette område. Her finder viden og produkter, der hidtil er udviklet til vejtransporten, også anvendelse inden for non-road og den maritime sektor. Vores mål vil især være at opnå international anerkendelse, og evt. akkreditering, af Instituttets prøvningsprocedurer for køretøjer med eftermonteret partikelfilter. Endvidere vil vi opbygge kompetencer til køretøjsprøvning med bærbart udstyr, PEMS-PM/SEMS-PM, samt in-situ måling af ikke regulerede miljøskadelige motoremissioner fra skibe, herunder metan og partikler.

For at sikre non-road-sektoren en effektiv forankring af den tilgængelige viden om krav og tilgængelige emissionsløsninger oprettes der et Videncenter for non-road.

For at understøtte en succesfuld grøn omstilling til el-, gas-, brint- og hybriddrift vil vi forbedre mulighederne for, at flådeejere tilbydes et mere eksakt datagrundlag at træffe beslutninger ud fra. Vi vil derfor udvikle et nyt koncept til omkostnings-effektiv dataopsamling/lagring/sortering og synkronisering af store mængder data fra forskellige kilder (GIS, CAN, OBD).

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.