H2GreenGas – grøn udnyttelse af overskudsenergi fra mindre vindmøller

Rune Dall Harpøth

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 10.

Vindmøller på marker

H2GreenGas – grøn udnyttelse af overskudsenergi fra mindre vindmøller

Et nyt samarbejdsprojekt vil undersøge og konkretisere, hvordan overskydende energi fra mindre husstandsvindmøller mest optimalt kan anvendes i forædling af biogas. Udover de tekniske aspekter vil projektpartnerne afdække forretningspotentialet for mølleejere og biogasanlæg.

Behov for nytænkning

Der findes omkring 1500 danske private husstandsvindmøller, som i perioder producerer energi i overskud. Med Energiaftalen, der trådte i kraft i 2020, er rentabiliteten ved husstandsvindmøller udfordret, bl.a. grundet en lav pris på levering af el til det kollektive transmissionsnet. Der er dermed ikke længere økonomisk incitament for opførelse af private enheder.

– Det politiske fokus på elektrificering af samfundet som central brik i den grønne omstilling gør det højst relevant at undersøge, hvordan overskudsenergi fra decentrale enheder kan udnyttes rentabelt uden om transmissionsnettet, siger projektleder Laura M. Agneessens, Teknologisk Institut.

Power-to-Gas

Energien fra husstandsvindmøller kan dog vise sig at være en løsning på en af udfordringerne ved biogasproduktion. I biogasanlæg dannes udover metan også store mængder CO2 (op til 40%), hvilket reducerer både kvalitet og anvendelighed af den producerede biogas. Også denne CO2 kan dog omdannes mikrobiologisk til mere biogas ved tilsætning af brint i en proces kaldet biometanisering. Den dannede biogas kan lagres og transporteres og derved erstatte et fossilt alternativ hos aftagere.

Det er i produktionen af brint til biometanisering, at energi fra de mindre husstandsvindmøller potentielt kan spille en rolle. El fra vindmøllerne kan nemlig drive elektrolyse og dermed producere brint, som i sidste ende bidrager til produktionen af biogas.

Konceptet, hvor el fra vindmøllerne anvendes i biometaniseringen af den grønne CO2, kaldes Power-to-Gas.

En overskudsforretning?

I projektet H2GreenGas vil projektgruppen undersøge, hvordan konceptet Power-to-Gas optimalt kan udfoldes. Dette omfatter bl.a.

  • Udvælgelse af de optimale teknologier til elektrolyse og biometanisering til decentral Power-to-Gas
  • Gennemgang af den praktiske implementering af Power-to-Gas på biogasanlæg.
  • Vurdering af forretningspotentialet for decentral biologisk metanisering af CO2

Med udgangspunkt heri vil der blandt andet opstilles en forretningscase for et landbrug, hvor der i dag produceres biogas, og hvor der er tilgængelige mindre vindmøller.

 

FAKTA OM PROJEKTET

Projektets titel

H2GreenGas

Projekttype

Videnbro projekt, støttet af Energy Cluster Denmark

Projektsum

975.000 kr.

Projektperiode

1. august 2021 – 1. april 2022

Partnere

Green Hydrogen Systems

Landia A/S

Combigas ApS

Evida Service Nord A/S

Aarhus Universitet

Hydrogen Valley

Michael Kuhr

Teknologisk Institut

Understøttede verdensmål

Verdensmål 7 - Bæredygtig energi   FN Verdensmål 9