IEA Bioenergy Task 37: Energi fra biogas

Kurt  Hjort-Gregersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 95.

Billede af silo fra projekt IEA Bioenergy Task 37 Energi fra biogas

IEA Bioenergy Task 37: Energi fra biogas

IEA Bioenergi Task 37 er et internationalt partnerskab under det Internationale Energiagentur (www.iea.org), hvis formål er internationalt samarbejde, formidling af viden og forskningsresultater om biogasbaseret energiproduktion, herunder anvendelse af biogas i den cirkulære bioøkonomi til reduktion af drivhusgasser og miljøbelastning.
 

Det overordnede mål for Task 37 er at formidle og fremme viden om biogas og dens anvendelse i energisystemet til de-karbonisering og miljøforbedring. Arbejdets formål er at yde ekspertrådgivning om biogassens optimale rolle i de fremtidige energisystemer, at informere beslutningstagere og udviklere om biogassystemernes bæredygtighed og om muligheder og metoder til at implementere god praksis, at yde ekspertbistand mht. udbygning med biogasanlæg, samt information til politiske beslutningstagere og til offentligheden.

Arbejdsområdet dækker biogas fra restbiomasser fra landbruget (gylle, halm og afgrøderester), organisk industriaffald, den organiske del af kommunal dagrenovation (OFMSW), samt energiafgrøder.

Projektet yder ekspertbistand til politikere, beslutningstagere og udviklere om biogassens rolle og bæredygtighed i fremtidens energisystemer, om metoder til at sikre anvendelse af god praksis og integration af biogasteknologier i systemer og processer. Projektperioden 2022-2024 fokuserer på nogle vigtige udfordringer, relateret til energiomkostninger, accept af biogas teknologier og biogassens miljø- og klimamæssige bæredygtighed.

Aktiviteten udføres som et fælles projekt for deltagerlandene, som i projektperioden er: Østrig, Brasilien, Canada, Kina, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Indien, Irland, Italien, Holland, Norge, Sverige, Schweiz og Storbritannien.

Dansk deltagelse er med til at skabe et stærkt internationalt forsknings- og ekspertisenetværk, til fordel for den danske biogassektor -og biogasindustri.

Resultaterne formidles via Task 37 webside

Webinar 2022

IEA Bioenergy Task 37 webinar billede

 

Læs mere og tilmeld dig her til webinaret

Nyhedsbrev

Danske deltagere i netværket er

Teodorita Al Seadi, (projektleder)
BIOSANTECH
Lerhøjs Allé 14, 6715 Esbjerg N
+45 30 51 15 53
e-mail: Teodorita.alseadi.biosantech@gmail.com

Kurt Hjort-Gregersen
Teknologisk Institut – AgroTech
Agro Food Park 15, 8200 Århus N
+45 72 20 32 95
e-mail: kuhj@teknologisk.dk

Læs mere om hvad Teknologisk Institut tilbyder på omkring biogas her

Dansk deltagelse i partnerskabet er støttet af EUDP.

EUDP logo