Indsats til fremme af digitalisering af erhvervslivet, særlig små og mellemstore virksomheder

Jan  Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 22.

IBIZ - X6

Indsats til fremme af digitalisering af erhvervslivet, særlig små og mellemstore virksomheder

Aktivitetsplan nr. X6.1 - 2016-18

Der skal mere til, hvis Danmark fortsat vil være blandt de lande i verden, der er bedst til at anvende IT og skabe vækst ved brug af digitale teknologier. Udfordringen kræver en koordineret indsats blandt alle relevante aktører inden for digitalisering af dansk erhvervsliv. IBIZ Center skal i peioden 2016-18 fortsat være en helt central aktør i denne indsat og skabe nye samt understøtte relevante SMV-målrettede digitaliseringsinitiativer ved at samle, koordinere og opkvalificere lokale og nationale indsatser. Målet er at gøre danske SMV til de mest - og bedst - digitaliserede i verden.

Modsat tidligere projektperioder vil perioden 2016 – 18 være opdelt i to aktivitetsspor; 1) IBIZ Center og 2) IBIZ TechLab (se særskilt aktivitetsplan for IBIZ TechLab), ligesom der vil blive arbejdet på en videreførelse af IBIZ Center i andet regi end Styrelsen for Forskning og Innovation (FI). Der vil være mulighed for en justering af aktiviteterne i perioden 2016-18, så nye opdragsgivere får mulighed for at påvirke indsatsen. Eventuelle ændringer vil blive foretaget i tæt dialog med FI.

Gennem konkrete business cases, formidlingsaktiviteter og demonstrationsprojekter skal IBIZ Center og IBIZ TechLab fortsat inspirere og vejlede danske SMV til øget vækst via digitalisering og datadrevet forretningsudvikling. Aktiviteterne i IBIZ Center IV har fællestræk med aktiviteterne i IBIZ Center lll. Et større fokus på IT-netværk skal dog sikre en bredere forankring af centrets viden og erfaringer med danske SMV’s barrierer for digitalisering. Der sættes desuden fokus på de synergier, der opstår, når IKT-teknologier kobles til internettet, og IT-systemer integreres på tværs af forsyningskæden.

Aktiviteterne i de to spor gennemføres i samarbejde mellem de tre IKT-orienterede GTS-Institutter: Alexandra Instituttet (AI), DELTA og Teknologisk Institut (TI), hvor aktiviteterne i IBIZ Center hovedsagligt løses af TI med bidrag fra DELTA og AI inden for disses kompetenceområder og i relation til aktiviteterne i IBIZ TechLab.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.