Kosteffektiv overvågning af svovlemissioner fra skibe på åbent hav

Morten  Køcks

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 80.

Skibe måling af svovlemissioner

Kosteffektiv overvågning af svovlemissioner fra skibe på åbent hav

Projektstart januar 2019. Projektet sluttede i efteråret 2022.

Link til slutrapport - læs mere her.

Skibstrafikken er ansvarlig for en væsentlig og stigende andel af den samlede luftforurening. For at mindske luftforureningen er der således fra 2020 på globalt plan indført nye, skrappe krav omkring udledning: Enten skal der benyttes brændstof med lavt svolvindhold (0,5%), alternativt brændstof eller scrubberteknologi til rensning af røggassen.

Der hersker stor usikkerhed med hensyn til, hvordan de nye krav kan og skal håndhæves samt deraf lige konkurrencevilkår for rederne. Der kræves en simpel og robust kontrolmetode for bestemmelse af svovlindhold, og en sådan platform forsøges videreudviklet i projektet i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og danske partnere. Projektet udspringer af tidligere gennemføre projekter omkring svovlovervågning (2013-2015, 2016-1018), også støtte af Miljøstyrelsen.

Det er projektets ambition at benytte kosteffektive sensorer til udvikling af en integreret røggassensor, der kan placeres på det enkelte skib. Målet er at kunne levere målinger af en kvalitet, der kan bruges til monitorering af svovlemissioner og dermed give målinger til dokumentation af SO2-compliance for skibe både med og uden scrubbere.

Udgangspunktet er at benytte simple, kosteffektive men velafprøvede sensorer fra tilsvarende miljøer og i den udstrækning det er nødvendigt at fortynde og konditionere en delmængde af røggassen før måling. Denne tilgang forventes at være langt billigere end etablerede måleteknologier, samtidig med at der måles kontinuerligt på røggassen.

Skibsemission

Photo credit: https://www.independent.co.uk/

Mål for projektet

Udvikling af en integreret røggassensor til svovlmonitorering, der kan placeres på det enkelte skib.

Deltagere

  • Teknologisk Institut
  • Nordic Tankers Marine A/S
  • DFDS A/S
  • Danske Maritime
  • Danske Rederier A/S
  • C.I.-Aqua
  • ME Production A/S

Projektet er medfinansieret af Miljøstyrelsen under MUDP-støtteordningen (2018).