Leverandørtatoveringer på grise kan aflæses automatisk på slagteriet

Glenn Gunner Brink Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 36 76.

spor glenn

Leverandørtatoveringer på grise kan aflæses automatisk på slagteriet

I dag aflæses leverandørnumre manuelt på slagtelinjen. Operatører står ved linjen og inspicerer grisene for at aflæse tatoveringerne. Dette er en tidskrævende proces, som kan være behæftet med fejl. I tilfælde af fejl er det nødvendigt med opfølgende handling mhp. korrektion, hvilket også er tidskrævende.  

Teknologisk Institut har nu udviklet et nyt system, som automatisk kan aflæse tatoveringer ved hjælp af flere kameraer og nye metoder indenfor kunstig intelligens. Systemet tager billeder af grisenes skinker fra flere vinkler, mens de passerer på slagtelinjen. Billederne analyseres derefter af flere algoritmer, der er trænet til at genkende og aflæse tatoveringerne. Validering af systemet viser, at det under ideelle forhold kan opnå samme præcision i aflæsningen som en manuel inspektion udført af en koncentreret operatør. Udover at aflæse selve tatoveringstallene kan systemet også detektere, hvis en gris mangler en tatovering eller har en utydelig tatovering. 

Supplement til manuel aflæsning

Ved at anvende systemet som et supplement til den manuelle aflæsning er der mulighed for at opnå større præcision i registreringen af leverandørtatoveringer, da systemet kan markere, hvis der opstår åbenlyse fejl ved den manuelle aflæsning. Systemet giver mulighed for bedre at dokumentere sporbarheden, da der vil foreligge billedmateriale af tatoveringsregionen for hver gris. 

spor