Metrologi - til industri og samfund

Jan  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 36.

Metrologi

Metrologi - til industri og samfund

Aktivitetsplan nr. H2 - 2016-18

”Kan man ikke måle det, kan man ikke forbedre det”. Måling og måleteknik spiller en stor rolle inden for de fleste områder, der påvirker vores dagligdag: Fra industrielle processer og produkter til energi-, sundhed- og miljøsektorerne. Ønsket om bedre kvalitet og reduceret spild stiller større krav til måling og måleusikkerhed. Metrologi er en vigtig del af den danske teknologiinfrastruktur og har stor betydning, når ny teknologi skal udvikles og forfines.

Teknologisk Instituts metrologilaboratorier for vandflow, temperatur, lufthastighed og geometri er nationalt og internationalt anerkendt som ”Metrologiinstitut” (MI), og sikrer dansk indflydelse på de internationale standarder på områderne. Yderligere et laboratorium for måling af materialefugt er på vej til MI-status. Faciliteterne indgår i det danske DANIAmet-samarbejde og i ’Flowcenter-Danmark’, et samarbejde med FORCE Technology, der er anerkendt som dansk ”Centre of Excellence”.

Gennem aktiviteterne tilvejebringes ny viden om måleteknik på højeste niveau og nye praksisnære ydelser udvikles. Særlige fokusområder er måling af materialefugt, kalibrering af medikoteknisk udstyr, nye anvendelser af koordinatmålemaskiner og CT-scanning. samt undersøgelser af flowmåleres målenøjagtighed under praksisnære forhold. Sidstnævnte adresseres for at kunne forbedre måleusikkerhed og reproducerbarhed ved afregning og i industrielle processer.

Måleteknisk viden formidles gennem et omfattende kursusprogram, konferencer og erfagrupper samt rådgivning rettet mod laboratorier, virksomheder, forsyninger, myndigheder m.fl.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.