Miljøkemi - renere produkter og processer

Helle  Svendsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 24.

Miljøkemi

Miljøkemi - renere produkter og processer

Aktivitetsplan nr. C3 - 2016-18

Stigende miljø- og sundhedsmæssig bevidsthed kombineret med stadigt strengere lovkrav om udfasning af problematiske stoffer bevirker, at en lang række virksomheder efterspørger værktøjer til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i produkter og processer.

Udfasning af uønskede stoffer er dog ofte meget vanskelig, idet reduktion eller substitution af et givet stof ofte påvirker produktets egenskaber og processernes effektivitet negativt. Aktivitetsplanen stiler mod at hjælpe dansk industri med disse udfordringer gennem:

  • Udvikling af kemitekniske værktøjer til reduktion/substitution af problematiske indholdsstoffer i produkter - fx reduceret indhold af mikroplast, pftalater, bisphenol A, perfluorerede forbindelser, bromerede flammehæmmere og biocider.
  • Udvikling af procestekniske løsninger til reduceret udledning af problematiske stoffer under fremstilling, ved brug eller bortskaffelse af produkter.
  • Udvikling af forbedrede målemetoder til bestemmelse af uønskede stoffer i miljøet.

Der er lagt vægt på udvikling af generiske og fleksible værktøjer, opskalering til produkt- og procesprototyper samt udvikling af analysemetoder til karakterisering af de problematiske og alternative stoffer.

Målgruppen for aktiviteterne er primært små og mellemstore danske virksomheder inden for især plast-, maling-, kosmetik-, rengørings- og tekstilbranchen, og arbejdet vil ske i tæt samarbejde med både virksomheder og videninstitutioner. De nye serviceydelser vil bidrage til at bringe danske virksomheder helt frem i førerposition på et internationalt marked, der i stigende grad efterspørger renere produkter og processer.

Aktiviteten er støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.