Ny limteknologi kan halvere udledningen af formaldehyd fra trælim

Lars Haahr Jepsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 27.

Person limer træ med trælim

Ny limteknologi kan halvere udledningen af formaldehyd fra trælim

Meget industrilim til træ indeholder formaldehyd, som har en række sundhedsskadelige effekter på mennesker. Teknologisk Institut og PKI Supply har i samarbejde udviklet en ny prototype, så frigivelsen af formaldehyd fra limen til indeklimaet halveres.

Formaldehydbaseret lim dominerer markedet for trælim

Lim er en uundværlig del af de fleste møbler, gulve og byggematerialer af træ – og derfor findes der også lim i stort set alle hjem og kontormiljøer. Den mest udbredte trælim er UF-lim (urea-formaldehydlim). UF-limens popularitet skyldes, at den både er billig og teknisk overlegen. Den er meget stærk og holdbar, og til mange anvendelser findes der ingen gode alternativer til UF-limen. Derfor er det heller ikke lige til højrebenet at skifte UF-lim ud med en anden lim.

Lavformaldehydlim

Der har gennem flere år været fokus på at reducere formaldehyd i både arbejdsmiljøet og indeklimaet. Derfor har limvirksomheden PKI Supply allerede tidligere udviklet en lavformaldehydlim. Denne UF-lim har forbedret arbejdsmiljøet markant for dem, der arbejder med limen, da de ikke udsættes for større mængder formaldehyd, mens limen hærder.

Halvering af frigivelsen af formaldehyd fra den hærdede lim

I projektet, der er støttet af MUDP under Miljøministeriet, gik PKI Supply og Teknologisk Institut sammen om at videreudvikle lavformaldehydlimen, så frigivelsen af formaldehyd fra den hærdede lim kunne mindskes endnu mere:

- I projektet har vi arbejdet videre med lavformaldehydlimen. Med udgangspunkt i en stor teknologiscreening har vi fundet flere gode additiver. Test og udvikling af prototyper viser, at der frigives op til 50 % mindre formaldehyd fra den hærdede lim. Det kan være med til at sikre et bedre indeklima, fortæller projektleder Gitte Tang Kristensen fra Teknologisk Institut.

Testsetup til screening

For at teste effekten af additiver til at kontrollere frigivelsen af formaldehyd blev der lavet et testsetup, som hurtigt og effektivt kunne screene frigivelsen af formaldehyd fra flere limbrikker. Testsetuppet kan bruges til at måle frigivelse af flygtige stoffer fra materialer, hvad enten det er limbrikker eller andre mindre prøver. Samtidig testes også limens tekniske egenskaber for at sikre, at den lever op til kravene til styrke og holdbarhed.

- Det er helt afgørende for os, at vi fortsat leverer et stærkt limprodukt, der ikke går på kompromis med de gode egenskaber, men som samtidig er second-to-none, når det gælder emissioner af formaldehyd til det omgivende miljø, fortæller Rasmus H. Nielsen fra PKI Supply.

Målet er få prototypen opskaleret større skala til gavn for et bedre indeklima – og selvfølgelig også at bruge læringerne fra udviklingsarbejdet, når der udvikles flere nye produkter hos PKI Supply A/S.

Slutrapporten fra projektet kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Om formaldehyd

Formaldehyd er et flygtigt stof, hvilket indebærer, at det kan frigives fra det materiale, det oprindeligt var i. Formaldehyd flytter sig altså fra at være inde i et materiale eller et produkt til at være i luften omkring os.

Formaldehyd findes ikke kun i UF-lime – tværtimod er der mange andre kilder til formaldehyd. Det bruges til at fremstille eller behandle et utal af materialer og produkter, og det har en konserverende effekt i produkter, da det dræber svampe og bakterier. Desuden findes formaldehyd også naturligt i blandt andet træ, hvorfra det tilsvarende frigives langsomt.

Formaldehyd har en række skadelige effekter på menneskers sundhed. På kort sigt kan man opleve irritation af hud, øjne og slimhinder i fx næse og mund, og på længere sigt er der risiko for allergi. Yderligere er stoffet kræftfremkaldende, og det er mistænkt for at kunne forårsage mutationer og være reproduktionstoksisk.

Hvad enten det er lim, byggematerialer, plastprodukter eller rent træ, så er der mange materialer og produkter, der kan frigive formaldehyd i vores hjem og kontorer. Det betyder, at formaldehyd kan ophobes i indeklimaet, så vi udsættes for højere niveauer af formaldehyd og dermed har en øget risiko for at opleve de skadelige effekter.

 

FAKTA OM PROJEKTET

 

Projektnavn

Sundhedsvenlig trælim

 

Projekttype

Miljøstyrelsens Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

 

Tidsramme

Februar 2019 – januar 2021

 

Vigtigste fokusområder

Reduceret frigivelse af formaldehyd fra trælim

 

Vigtigste miljøgevinster

Bedre indeklima

 

Understøttede FN-verdensmål

Verdensmål 3, Sundhed og trivsel   FN Verdensmål 12